Jednou vetou

Prezidentka podpísala novelu zákona o inteligentnej karanténe

Prezidentka SR Zuzana Čaputová

foto: FB

Dôvodom spustenia mobilnej aplikácie je preťaženie kapacít štátnej karantény a to, že verejnosť nevníma štátnu karanténu pozitívne.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o inteligentnej karanténe. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec. Zavedením mobilnej aplikácie ako alternatívy k štátnej karanténe sa zaoberá novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o elektronických komunikáciách.

„Účelom návrhu zákona je podporiť uplatňovanie a dodržiavania proti epidemiologických opatrení v čase mimoriadnej situácie vyvolanej pandémiou ochorenia Covid-19 proporcionálnym a ústavne konformným spôsobom,“ uvádza rezort zdravotníctva v materiáli.

Dôvodom spustenia tejto aplikácie je taktiež preťaženie kapacít štátnej karantény a to, že verejnosť nevníma štátnu karanténu pozitívne. Alternatívnym opatrením bude používanie dvoch mobilných aplikácií dostupných pre operačné systémy iOS a Android.

Upravia sa dva konkrétne typy mobilnej aplikácie. Prvým je aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, druhým na monitorovanie kontaktov s inými zaradeniami. Rozhodnutie o tom, či osoba bude používať mobilnú aplikáciu, bude dobrovoľné, nakoľko vždy existujú aj iné alternatívy ako používanie aplikácie. Používanie mobilných aplikácií je preto v novele chápané ako výnimka z povinnej štátnej karantény.

Ak sa mobilnú aplikáciu rozhodne používať osoba, ktorá by inak mala povinnosť podriadiť sa povinnej štátnej alebo izolácii v domácom prostredí, musí používať aplikáciu určitým spôsobom. Tieto spôsoby sa týkajú najmä umožnenia určitých funkcionalít mobilnej aplikácie.

Osoba, ktorá udelila s používaním aplikácie súhlas, je napríklad povinná systémovo umožniť prístup k údajom o polohe mobilného zariadenia. Musí tiež povoliť funkciu rozpoznávania tváre pomocou fotoaparátu či povoliť mobilnému zariadeniu lokálne uložiť odfotografovanú podobizeň tváre používateľa aplikácie.

Úrad verejného zdravotníctva bude mať povinnosť zničiť údaje, akonáhle pominie dôvod ich spracovania. „O zničení údajov bude úrad informovať dotknutú fyzickú osobu, pričom táto môže následne uplatňovať svoje práva podľa nariadenia o GDPR, resp. podľa zákona o ochrane osobných údajov, napríklad právo dožadovať sa nezákonnosti spracovania osobných údajov žalobou na súde,“ uvádza v novele.

Na kontrole dodržiavania zákonnosti spracúvania údajov sa bude podieľať aj parlament prostredníctvom Ústavnoprávneho výboru, ktorému bude Úrad verejného zdravotníctva predkladať správu o využívaní údajov.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky