Jednou vetou

Prezidentský zámoček v Tatranskej Javorine je v rekonštrukcii

Zámoček Hohenlohe v Tatranskej Javorine

foto: prezident.sk

Poľovnícky zámoček Hohenlohe v Tatranskej Javorine je národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 2004 sa využíva na reprezentačné účely pod správou Kancelárie prezidenta SR. Od roku 2015 je čiastočne sprístupnený verejnosti

Prezidentský zámoček v Tatranskej Javorine je v rekonštrukcii, informovala riaditeľka odboru komunikácie Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (KP SR) Martina Goffová.

Rekonštrukcia sa týka plynovej kotolne a bola dlhodobo plánovaná, stáť by mala 80-tisíc eur. Kancelária sa plánuje v budúcnosti zamerať aj na rekonštrukciu drevených prvkov, ktoré sú zničené vplyvom vlhkosti. Zámoček je národnou kultúrnou pamiatkou.

Rekonštrukcia sa týka jestvujúcej plynovej kotolne v poľovníckom zámočku Hohenlohe v Tatranskej Javorine. „V rámci rekonštrukcie bude zrealizovaná iba výmena technologickej časti kotolne vrátane potrebnej úpravy plynoinštalácie a elektroinštalácie,“ napísala Goffová.

Zmluva bola uzatvorená 31. marca a zhotoviteľom je spoločnosť Raciotherm s r.o., ktorá bola vo verejnom obstarávaní najúspešnejším uchádzačom. Oprava kotolne by mala byť ukončená 1. júna.

V budúcnosti sa chce KP SR zamerať najmä na sanáciu vlhkosti zámočku ako aj odvodnenie jej priľahlého územia formou odvedenia dažďových vôd s následnou rekonštrukciou poškodených drevených prvkov. „V roku 2020, vzhľadom na schválené finančné prostriedky, prebehne len rekonštrukcia plynovej kotolne,“ informuje Goffová a pripomína, že povinnosťou KP SR ako správcu historického objektu je trvalé udržiavanie jeho dobrého stavebno-technického stavu. Samotný zámoček je slovenskou národnou kultúrnou pamiatkou.

Goffová tiež uviedla, že od decembra 2019 do Apríla 2020 poskytla prezidentka Zuzana Čaputová zámoček na ubytovanie pre ľudí, ktorí prišli o svoje domovy počas výbuchu bytovky v Prešove. Ubytovanie bolo poskytnuté 33 obyvateľom celkovo na 74 nocí.

Poľovnícky zámoček Hohenlohe je národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 2004 sa využíva na reprezentačné účely pod správou KP SR. Od roku 2015 je čiastočne sprístupnený verejnosti. „Pani prezidentka využíva zámoček sporadicky, podľa svojho pracovného programu a časových možností,“ uzavrela Goffová.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky