Jednou vetou

Približne 45 slovenskí sudcovia sú členmi Asociácie rodinných sudcov

Ilustračné foto

Foto: TASR

Približne 45 sudcovia z celého Slovenska sú členmi Asociácie rodinných sudcov, ktorí sa snažia o presadzovanie špeciálnych rodinných prípadov. TASR o tom informoval predseda spomínanej asociácie a okresný sudca Peter Rajňák.

Členovia tejto asociácie sa na svojom aprílovom zasadnutí zhodli, že žiadajú o povinné zabezpečenie špecializácie rodinných sudcov na súdoch, na ktorých to personálna situácia umožňuje, a to v súvislosti so stále sa zvyšujúcou skutkovou a časovou náročnosťou vybavovania vecí na súdoch Slovenskej republiky v rodinnoprávnej agende. Zároveň v súvislosti s pripravovanou zmenou opatrovníckeho práva a z toho nevyhnutne vyplývajúcimi zmenami v opatrovníckej agende na súdoch SR žiadajú prostredníctvom memoranda o zakotvenie špecializácie rodinných sudcov do sudcovských zákonov, teda do zákona o sudcoch a prísediacich, do zákona o súdoch a do spravovacieho a kancelárskeho poriadku.

„Asociácia zároveň žiada o určenie normatívu počtu vecí rodinného sudcu v jeho oddelení a nápadu rodinného sudcu za rok ako aj o dôsledné dodržiavanie zloženia oddelenia rodinného sudcu, teda rodinný sudca musí mať k dispozícii jedného VSÚ, jedného asistenta a jedného súdneho tajomníka,“ dodal Rajňák.

Toto občianske združenie bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky začiatkom marca 2012.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky