Jednou vetou

Prieskum: Štátna služba má v oblasti etiky priestor na zlepšovanie

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Štátna služba má v oblasti etiky priestor na zlepšovanie. Poukázal na to prieskum Rady pre štátnu službu, ktorého výsledky prezentovali vo štvrtok členky rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová. Podľa nich štátni zamestnanci napríklad nie sú dostatočne informovaní, ako postupovať v prípade podozrení na neetické konanie.

Na Slovensku bude v roku 2022 rozsiahle cvičenie Síl pre špeciálne operácie

„Najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú etické správanie na pracovisku, sú správanie nadriadených (36 percent respondentov), kultúra dodržiavania etických zásad v celej spoločnosti (34 percent) a ochranou ohlasovateľov neetického a nezákonného konania (29 percent),“ uviedla rada. Dôležité je podľa nej prijať účinný etický kódex, ale aj venovať sa téme etického líderstva a vzdelávaniu.

Etika sa nepremieta do ďalších oblasti riadenia, je potrebné riešiť ochranu oznamovateľov neetického konania. Podľa štátnych zamestnancov sa úroveň etiky za posledné obdobie nezlepšuje. Výsledky štúdie o etike vychádzajú zo zistení na vzorke viac ako 5800 štátnych zamestnancov, čo je viac ako 15 percent z ich celkového počtu.

Zo správy o stave štátnej služby vyplýva, že ako najvážnejšie problémy vnímajú štátni zamestnanci a služobné úrady politizáciu a nestabilitu (56 percent). Nasledujú slabá dôvera verejnosti (41 percent) a nedostatok motivácie (40 percent).

„Kto chcel naozaj smrť našich detí?“;- pýtajú sa J. Kuciak a Z. Kušnírová

Najdôležitejším motivačným faktorom nie je finančné ohodnotenie, ale zmysluplná práca, vnútorná motivácia, ocenenie zo strany nadriadeného. Rada odporúča venovať sa motivácii, keďže veľký počet služobných úradov sa tejto otázke vôbec nevenuje. Štátni zamestnanci majú silnú vnútornú motiváciu a pozitívne vnímajú vzťahy na pracovisku.

Pri vedúcich zamestnancoch oceňujú najmä ich odbornosť, poskytovanie spätnej väzby, ale menej ich vnímajú ako morálne vzory.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky