Jednou vetou

Pripravuje sa stratégia celoživotného vzdelávania na roky 2019-2024

Ilustračný obrázok

foto: pixabay.com

Priority stanovené v Stratégii celoživotného vzdelávania (CŽV) 2011 už v súčasnosti nie sú v súlade s vývojom v tejto oblasti, aj preto sa aktuálne pracuje na materiáli, ktorý bude aktuálny na roky 2019-2024. Je to zrejmé zo Správy o stave implementácie úloh vyplývajúcich zo stratégie CŽV 2011, ktoré v stredu vzala vláda na vedomie.

Rezort školstva zriadil v roku 2018 pracovnú skupinu, ktorá pripravila štruktúru novej verzie stratégie CŽV.

Letecká vojenská nemocnica bude po novom patriť pod rezort vnútra

Tá bola 2. júla zaslaná partnerom z oblasti štátnej a verejnej správy, združeniam zamestnávateľov, zamestnancov a záujmovým združeniam sociálnych partnerov, pričom celkovo bolo oslovených 21 inštitúcií v oblasti CŽV so žiadosťou o vstup do inovovaného materiálu.

„Na Stratégii CŽV na roky 2019-2024 sa v súčasnosti intenzívne pracuje a pripravujú sa diskusie za okrúhlym stolom so sociálnymi partnermi, po ktorých bude materiál dokončený a predložený vláde SR,“ uvádza sa v materiáli.

Stratégia CŽV z roku 2011 sa zameriava na rozvoj kľúčových kompetencií jednotlivca, ktoré mu umožnia rozvíjať jeho kvalifikačný a osobnostný rast.

Sladkosti aj kávička s kamoškou. Štýlová Tóthová na záťahu v obchodoch.

Definuje postup, ako pomôcť jednotlivcom priebežne sa vzdelávať, a tým dosiahnuť lepšiu mieru zamestnateľnosti, s cieľom, aby všetci jednotlivci boli schopní vhodne sa začleniť do spoločnosti a následne sa osobnostne rozvíjať.

Cieľom bolo podporiť vytváranie podmienok na prechod k fungujúcemu systému CŽV pre všetkých.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky