Jednou vetou

Program Erasmus môžu študenti využiť aj rok po ukončení štúdia

Ilustračné foto

Foto: TASR

V rámci programu Erasmus plus vycestuje ročne mnoho vysokoškolských študentov na štúdium či stáž do zahraničia. Ponuku stáží však môžu využiť aj absolventi do jedného roka po štátniciach.

„Ročne vyšleme do zahraničia na stáže viac ako 200 absolventov. Rovnako pomáhame aj študentom zo zahraničia absolvovať stáže vo firmách na Slovensku. Hlavným prínosom sú naše kontakty v biznis sfére a prepájame ich s akademickým svetom,“ povedal Karol Ovesný, riaditeľ WorkSpace Europe. Ide o konzorcium vysokých škôl, ktoré sa venuje absolventským stážam a tvorí ho 12 vysokých škôl na Slovensku.

ZMOS začína s prieskumom, ktorý je zameraný na dobrovoľníctvo v samosprávach

Začiatkom roka spravili vo WorkSpace Europe prieskum na vzorke približne 80 študentov, ktorí sa vrátili zo stáže pred pol rokom.

Až 74 percent z nich si našlo zamestnanie do troch mesiacov po stáži, ďalších 20 percent sa uplatnilo v zamestnaní do pol roka a zvyšných šesť percent absolventov bolo aj po pol roku nezamestnaných.

Z prieskumu tiež vyplýva, že viac ako polovica opýtaných (58 percent) sa vrátila na Slovensko, približne 20 percent z nich si našlo prácu v krajine, kde stážovalo a zvyšok ostal v zahraničí, ale v inej krajine ako počas stáže.

Zastupujúcim subjektom Európskej komisie a národnou agentúrou programu Erasmus plus na Slovensku je Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC.

Najviac doteraz investoval do kampane Mistrík. Koľko už minuli Bugár, Harabin, či Chmelár?

„Ich tím pre oblasť Erasmus mobilít v rámci vysokoškolského vzdelávania je nám vždy nápomocný a aj vďaka nim tento program z roka na rok na Slovensku napreduje,“ uviedol Ovesný.

Jednou z noviniek oproti predchádzajúcim rokom je, že študenti môžu v rámci Erasmu vycestovať na stáž aj mimo krajín EÚ, ktoré sú zapojené do projektu.

„My máme napríklad pilotný projekt stáží s partnermi z Ukrajiny a Ruska,“ uzavrel Ovesný.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky