Jednou vetou

Prokuratúra si zákonné úlohy plnila, zlepšila sa kvalita rozhodovania

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár

foto: TASR

Prokuratúra si úlohy, ktoré jej ukladali zákony a uznesenia vlády, v roku 2017 splnila. Zlepšila sa rýchlosť trestného konania, podarilo sa ukončiť veľkú časť trestných vecí, kde vyšetrovanie trvalo viac ako dva roky a zlepšila sa aj kvalita rozhodovania. V správe o činnosti prokuratúry za minulý rok to konštatuje generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Jeho referát v utorok odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR.


Podľa správy sa osobitná pozornosť v roku 2017 zamerala na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov daňových, ako aj na problematiku finančného vyšetrovania. Vzrástol pritom objem zaistených finančných prostriedkov z výnosov z trestnej činnosti a nárokov poškodených na náhradu škody.

Ďalšou prioritou v činnosti prokuratúry bolo vlani odhaľovanie a účinný postih páchateľov trestných činov tzv. domáceho násilia. „Trend a výsledky, ktoré sa v boji s týmito trestnými činmi podarilo aj v roku 2017 dosiahnuť, je možné považovať za pozitívny signál pre spoločnosť, ale aj pre obete domáceho násilia,“ konštatuje sa v správe.

Politici sa chcú na situácii okolo Filipínca zviditeľniť, tvrdí Čižnár

Nárast počtu objasneného trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby súvisí podľa prokuratúry aj so zriadením linky pre týrané osoby na generálnej prokuratúre. Tá umožňuje zvýšenie operatívnosti v prijímaní súvisiacich zákonných opatrení a zároveň poskytuje možnosti nielen poškodeným, ale aj príbuzným, známym či najbližšiemu okoliu oznámiť, že v ich bezprostrednej blízkosti sa odohráva tzv. domáce násilie.

Čižnár upozorňuje, že aj v roku 2017 pokračovali problémy v disciplinárnych konaniach. „Stále sa nepodarilo ukončiť všetky disciplinárne stíhania prokurátorov, ktoré začali ešte v rokoch 2013 a 2014. V jednej veci došlo k preklúzii disciplinárneho konania, pričom prokurátor mal pozastavený výkon funkcie a z dôvodu preklúzie a následného zastavenia disciplinárneho konania mu bolo potrebné doplatiť platové náležitosti,“ konštatoval.

Na margo rozpočtu rezortu prokuratúry Čižnár zdôraznil, že je dlhodobo poddimenzovaný v oblasti prevádzkových výdavkov a bežných transferov. „Napriek tomuto konštatovaniu však možno badať pozitívnu tendenciu zo strany ministerstva financií, spočívajúcu v snahe dofinancovať oprávnené požiadavky zo strany generálnej prokuratúry tak, aby neboli ohrozené základné oblasti fungovania rezortu,“ ozrejmil.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky