Jednou vetou

Rada AvF si zvolí nového predsedu

Ilustračné foto.

zdroj : TASR

Rada Audiovizuálneho fondu (AvF) bude mať nového predsedu. Doterajší šéf štatutárneho orgánu AvF Miloslav Luther sa v stredu vzdal funkcie, dôvodom je angažovanie sa v novej filmovej produkcii.

„Keďže sa ako režisér a scenárista podieľa na príprave nového filmového projektu, rozhodol sa funkcie vzdať, aby zabránil podozreniu z konfliktu záujmov,“ spresnil hovorca AvF Andrej Obuch. Ako člen rady Luther ostáva. „Zákon o AvF ani súvisiace predpisy nijako neobmedzujú tvorivú činnosť jej členov,“ pripomenul Obuch. Rada AvF bude o novom predsedovi rokovať na svojom nadchádzajúcom aprílovom zasadnutí. „Dovtedy bude jej činnosť riadiť podpredseda rady Róbert Ťavoda,“ dodal hovorca.

V Sydney sa premietne kolekcia súčasných slovenských filmov

AvF ako verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu pôsobí v SR od januára 2009. Rada je jedným z troch orgánov AvF, rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ktoré nie sú vyhradené do pôsobnosti riaditeľa alebo dozornej komisie. Okrem iného schvaľuje zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu, prerokúva tiež strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v SR, schvaľuje strednodobé a krátkodobé ciele fondu a priority jeho podpornej činnosti na konkrétne obdobie. Rada má deväť členov, ktorých menuje a odvoláva minister kultúry. Funkčné obdobie členov rady je šesť rokov. Členovia zastupujú tvorcov a producentov audiovizuálnych diel, vysielateľov i oblasť retransmisie.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky