Jednou vetou

Rada RTVS konštatuje, že dokument Krátke spravodajstvo zákon neporušil

Ilustračná snímka

Foto: TASR/archív

Informáciou o aktuálnom stave spravodajstva sa v stredu na zasadnutí zaoberala Rada RTVS. V sobotu 6. októbra došlo k skráteniu vysielania Sobotných dialógov a 15. októbra rezignovala zo svojej funkcie vedúca odboru rozhlasového spravodajstva a aktuálnej publicistiky RTVS Petra Stano Maťašovská.

Mimoriadna situácia nastala 6. októbra, keď v dôsledku zlyhania ľudského faktora sa začiatok Sobotných dialógov oneskoril o 20 minút. Zo vzniknutej situácie vyvodilo vedenie personálnu zodpovednosť. RTVS a moderátor Branislav Dobšinský sa dohodli na ukončení pracovného pomeru od 9. októbra.

RTVS reaguje na zverejnené interné zásady krátkeho spravodajstva

Dôvodom odchodu šéfky rozhlasového spravodajstva Petry Stano Maťašovskej bol interný dokument RTVS s názvom Krátke spravodajstvo – pripomenutie zásad, ktorým sa mali riadiť redaktori pripravujúci v Slovenskom rozhlase krátke správy. Opozícia to považovala za cenzúru strán, ktoré nie sú v koalícii. RTVS reagovala, že niektoré pasáže zverejneného textu boli naformulované nevhodne, čo dalo priestor na ich rozsiahlu dezinterpretáciu.

„Dokument Krátke spravodajstvo – pripomenutie zásad vzhľadom na svoj charakter nemožno považovať za dokument patriaci do základnej skupiny dokumentácie ani do skupiny riadiacej dokumentácie. Možno uvažovať o tom, či by patril do skupiny pracovnej dokumentácie. Vzhľadom na to o pracovných dokumentoch rozhoduje garant, teda vedúci zamestnanec na úrovni riaditeľa sekcie RTVS. O jeho zverejnení by mal rozhodovať vedúci sekcie. Predmetný dokument nemá štruktúru interného predpisu, nešlo o oficiálny predpis RTVS, ale o individuálne konanie vedúcej pracovníčky,“ predniesol stanovisko za radu jej člen David Soukeník.

Rada RTVS nevidí v projekte Najväčší Slovák porušenie zákona

„Je pochopiteľné, že politické elity z jednej aj druhej strany vždy budú mať ambíciu vstupovať do istých krokov, ktoré sa v RTVS udejú. Našou povinnosťou ako Rady RTVS je zabrániť tomu, aby vstupovali nad rámec zákona akékoľvek politické tlaky,“ konštatoval podpredseda rady Martin Kákoš.

„Rada ako orgán dohľadu je povinná súladom, resp. nesúladom so zákonom o RTVS. Je to naša povinnosť, osobne si myslím, že sa aj takto správame. Urobili sme aj v tomto prípade, kde sme si dali vypracovať aj stanovisko, ktoré prezentoval David Soukeník a konštatoval, že k porušeniu zákona o RTVS v tomto prípade nedošlo,“ uviedol na zasadnutí predseda rady Igor Gallo.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky