Jednou vetou

Raši: Bezplatné poradenstvo k čerpaniu európskych fondov sa osvedčilo

Predseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši

Foto: TASR

Informačno-poradenské centrum (IPC) Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) patrí k najúspešnejším na Slovensku. Pracovisko zamerané na poradenstvo pri získavaní financií z fondov Európskej únie (EÚ) bolo v Nitre zriadené ako prvé v SR. Od júna 2016 jeho pracovníci poskytli takmer 500 konzultácií, spoluorganizovali 20 seminárov, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 1000 ľudí.

Celkovo IPC v Nitre pomohlo žiadateľom pripraviť 165 žiadostí o príspevok, z ktorých 73 percent bolo úspešných. „Kým úspešnosť podaných projektov na čerpanie z európskych štrukturálnych fondov je na úrovni 66 percent, tak 73-percentná úspešnosť projektov, ktorým pomáhali v IPC NSK, je veľmi dobrá a patrí k najvyšším na Slovensku. Všetkým žiadateľom centrum ušetrilo nemalé peniaze za konzultantov. Som presvedčený, že výsledky nitrianskeho IPC, ako aj čísla za celé Slovensko, jasne ukazujú, že naše samosprávy, podnikatelia aj občania si zaslúžia, aby centrá išli ďalej,“ uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Podľa predsedu NSK Milana Belicu doterajšie fungovanie IPC potvrdilo svoju opodstatnenosť. Preto pokračovanie projektu víta. Na celoštátnej úrovni sa v rámci projektu IPC uskutočnilo 2822 konzultácií a 176 seminárov pre takmer 8000 ľudí. Klienti IPC vo všetkých krajských mestách okrem Bratislavy podali celkovo 1919 žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Toto je nová prvá dáma Bratislavy

Záujem o konzultácie sa stále zvyšuje. „Z pôvodného rozpočtu 2,2 milióna eur sa podarilo ušetriť 680.000 eur. Vďaka týmto úsporám bude možné predĺžiť projekt namiesto plánovaných dvoch rokov až na tri,“ vysvetlil Raši. Ako pripomenul, rozpočet na ďalšie obdobie bude 2,3 milióna eur, čo predstavuje asi 330.000 eur na jedno centrum. Tieto výdavky sú určené na organizáciu vzdelávacích a informačných aktivít, materiálno-technické vybavenie IPC a mzdy zamestnancov.

V budúcnosti by sa mala náplň práce IPC rozšíriť aj o ďalšie činnosti a proces čerpania európskych fondov by sa mal podľa Rašiho zjednodušiť. „S predsedom NSK a s jeho i mojím tímom ľudí sme sa dohodli, že centrá nebudú iba radiť, ale budú prijímať aj informácie, ktoré umožnia zjednodušiť, zlepšiť a zrýchliť čerpanie európskych peňazí. Presadzujeme systém jedenkrát a dosť, to znamená, že keď štát o ľuďoch disponuje určitými informáciami, tak si ich od nich už nemá druhýkrát pýtať, ale mal by si ich sám zistiť pomocou svojej vlastnej konektivity. Aj my máme mnohé riadiace orgány, ktoré vypisujú rôzne výzvy a tou filozofiou je to, že sme pripravili systém tak, že keď sa doň niečo elektronicky vloží, nebude sa to musieť robiť aj v papierovej forme,“ dodal Raši.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky