Jednou vetou

Rezort školstva navrhuje zriadiť Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová

Foto: TASR

Zriadenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo je jedným z cieľov zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. V piatok ho počas rokovania vlády predstavila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS). Vláda návrh zákona schválila.

„Slovenská akreditačná agentúra bude ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá disponuje samostatnými rozhodovacími právomocami v oblasti akreditačného procesu. Mala by mať predpoklady, aby sa stala riadnym členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (ENQA) a bola tak zaradená do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (EQAR),“ uvádza sa v materiáli. Štatutárnym orgánom agentúry bude predseda Výkonnej rady. Doterajšia Akreditačná komisia bola poradným orgánom vlády SR.

Súčasťou návrhu zákona je aj reforma systému akreditačného procesu, ktorá spočíva najmä vo zvýšenom dôraze na vnútorný systém vysokej školy zameraný na úpravu procesov na zabezpečovanie kvality. Funkčnosť a správna implementácia bude v zásade znamenať inštitucionálnu akreditáciu vysokej školy v študijnom odbore a stupni. V prípade nedostatkov vo vnútornom systéme a jeho implementácie bude môcť agentúra ukladať rôzne opravné opatrenia.

Systém bude doplnený o akreditáciu študijných programov za účelom možnosti rozšírenia oprávnenia vysokej školy uskutočňovať vysokoškolské štúdium v nových študijných odboroch a stupňoch. „Zároveň sa v modifikovanej podobe zachováva akreditovanie habilitačného konania a inauguračného konania. So zmenou akreditačného systému sa zároveň navrhuje aj úprava udeľovania štátneho súhlasu súkromným vysokým školám,“ píše sa v predkladacej správe.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky