Jednou vetou

Rezort školstva podporí budovanie regionálnych centier vzdelávania

Ministerstvo školstva

foto: TASR

Sumu 30.000 eur vyčlenilo v tomto roku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporu budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch. Žiadatelia sa môžu uchádzať o finančný príspevok z rezortu školstva na tento druh projektov po prvý raz. Informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

Cieľom výzvy je podpora budovania regionálnych centier vzdelávania v rámci stredných odborných škôl v súlade s cieľmi akčných plánov najmenej rozvinutých okresov. „Podporovanými oblasťami sú zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy modernými technologickými zariadeniami a didaktickými prostriedkami a vzdelávanie učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy,“ uviedol rezort školstva.

E. Smolíková: Každé dieťa má právo na vzdelanie v prostredí svojich rovesníkov

Žiadateľmi môžu byť zriaďovatelia stredných odborných škôl sídliacich v okresoch, ktoré majú schválené akčné plány podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. „Maximálna výška účelových finančných prostriedkov prideľovaných ministerstvom pre jeden rozvojový projekt je 4000 eur. Spoluúčasť žiadateľa je stanovená na úrovni minimálne 40 percent z požadovanej sumy,“ poznamenalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Žiadosť spolu s prílohami podľa výzvy predkladá oprávnený žiadateľ na predpísanom formulári na adresu príslušného okresného úradu v sídle kraja. Konečný termín na predloženie žiadostí je 31. mája. Podrobné informácie o výzve, ako aj potrebné formuláre sú zverejnené na internetovej stránke rezortu školstva.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky