Jednou vetou

Rezort spravodlivosti pripravuje pravidlá nominácie na európskeho prokurátora

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Slovensko začalo s hľadaním svojho zástupcu v budúcej Európskej prokuratúre. Ministerstvo spravodlivosti pripravuje legislatívu, ktorá upraví spôsob jeho výberu na národnej úrovni. Predbežná informácia o tom bola zverejnená na portáli Slov-lex. Verejnosť môže zasielať pripomienky do 15. februára

.Na zriadení Európskej prokuratúry (EPPO) sa dohodlo vlani 20 členských štátov Európskej únie. Úlohou úradu so sídlom v Luxemburgu bude vyšetrovať, stíhať a postaviť pred súd páchateľov trestných činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie. Na čele bude stáť kolégium tvorené hlavným európskym prokurátorom a európskymi prokurátormi za každý členský štát. Na národnej úrovni budú pôsobiť delegovaní európski prokurátori.

Ministerstvo oznámilo, že pripravuje návrh zákona o zastúpení Slovenskej republiky v orgánoch Európskej prokuratúry. Cieľom je legislatívne upraviť spôsob výberových konaní a nominácie európskeho prokurátora a európskych delegovaných prokurátorov v podmienkach SR. Konkrétny návrh by mal rezort predložiť na pripomienkovanie v apríli.

Slovensko, podobne ako ďalšie členské štáty nominuje troch uchádzačov o funkciu európskeho prokurátora. Uchádzať sa o medzinárodnú justičnú funkciu môžu aktívni prokurátori alebo sudcovia. Rade EÚ na základe stanoviska výberovej komisie vymenuje jedného z uchádzačov do funkcie európskeho prokurátora, jeho funkčné obdobie bude šesť rokov.

Európska prokuratúra bude mať za určitých podmienok právomoc vyšetrovať a stíhať trestné činy podvodu v súvislosti s EÚ, ako aj ďalšie trestné činy, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie. Svoju činnosť by mala začať po roku 2020. EPPO bude fungovať ako kolektívna štruktúra pozostávajúca z dvoch úrovní.

Ústrednú úroveň bude tvoriť hlavný európsky prokurátor, ktorý bude mať celkovú zodpovednosť za Európsku prokuratúru. Decentralizovanú úroveň budú tvoriť európski delegovaní prokurátori nachádzajúci sa v členských štátoch. Tí budú zodpovední za každodenné vedenie vyšetrovaní trestných činov a trestných stíhaní.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky