Jednou vetou

Rezort zdravotníctva: Hľadáme riešenia, ako motivovať lekárov zostať na Slovensku

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská

foto: TASR

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) hľadá pozitívne riešenia, ako motivovať absolventov lekárskych fakúlt zostať na Slovensku. Problematiku ako takú intenzívne rieši v pravidelných intervaloch s ministerstvom školstva, pričom hľadajú možnosti, ako podmienky na slovenskom trhu nastaviť tak, aby absolventi fakúlt neopúšťali slovenský trh práce.

MZ to uviedlo v reakcii na návrh SaS, aby absolvent medicíny, ktorý po štúdiu odíde natrvalo pracovať do zahraničia, si musel štúdium spätne zaplatiť.

Lekárske fakulty budú prijímať viac študentov

„Vítame konštruktívne návrhy, spomínaný návrh SaS však musíme podrobiť analýze, či je realizovateľný z právneho hľadiska z pohľadu EÚ o voľnom pohybe osôb,“ ozrejmila hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová. Podľa jej slov je nedostatok lekárov dlhoročným problémom na Slovensku a MZ intenzívne pracuje na systematických krokoch, aby sa ich počet postupne navyšoval. Jedným z takýchto krokov je napríklad zvýšenie počtu novoprijatých študentov na lekárske fakulty, čo sa stane už na začiatku najbližšieho akademického roka.

Lekárske fakulty prijmú študentov, ktorí úspešne absolvovali prijímacie skúšky, ale skončili pod čiarou. MZ zároveň hľadá aj spôsoby a riešenia, ako v čo možno najkratšom termíne navýšiť počet študentov aj v odbore ošetrovateľstva.
Ďalším z krokov je aj rezidentský program, ktorého cieľom je dostať chýbajúcich odborníkov najmä do regiónov, kde sú najviac potrební.

SaS: Slovensko je producentom lekárov pre Európsku úniu a svet

„Systémovým krokom na zvýšenie počtu lekárov je aj zjednodušený vstup na náš trh pracovníkov zo zahraničia, zjednodušujú sa administratívne podmienky tak pre lekárov ako aj sestry. Ministerstvo zdravotníctva zároveň kontinuálne pracuje na tom, aby sa podmienky na prácu pre lekárov a ostatných zdravotníkov zlepšovali. Nemocnice investujú z kapitálových výdavkov do rekonštrukcie a modernizácie, takisto sa môžu uchádzať o peniaze z eurofondov a investovať ich do oblastí, ktoré sú pre zdravotníkov a pacientov najviac potrebné,“ uviedla Eliášová s tým, že v nemocniciach sa zároveň dodáva nová prístrojová technika, kde vďaka centrálnemu obstarávaniu a dvojkolovej elektronickej aukcii sa nakupuje s výraznými úsporami.

Ministerstvo školstva ohľadom návrhu SaS uviedlo, že vysokoškolský systém vzdelávania na Slovensku je budovaný v súlade s Bolonským procesom, ktorého jednotlivé princípy sa zakladajú aj na voľnom pohybe osôb v rámci európskeho priestoru. „Okrem toho náš systém vzdelávania na vysokých školách nepredpokladá také riešenia, ktoré by limitovali uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, napr. ich zaviazaním zostať pracovať po skončení štúdia na Slovensku,“ dodal rezort.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky