Jednou vetou

Riadenie obrany štátu a procesu jej plánovania by sa mohlo zefektívniť

Ilustračné foto

foto: TASR

Riadenie obrany štátu vrátane procesu jej plánovania by sa mohlo zefektívniť. Predpokladá to novela zákona o obrane Slovenskej republiky, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Podľa Ministerstva obrany (MO) SR návrh tiež spresňuje viaceré pojmy, ako "obrana štátu", "systém obrany štátu" a "riadenie obrany štátu".

FOTO: Toto nech ani nevidí. Ficove dlažobné kocky voľne pohodené pri parlamente

„Cieľom návrhu zákona je skvalitniť riadenie obrany štátu, vrátane procesu plánovania obrany štátu so zameraním sa na jeho komplexné vymedzenie, zahŕňajúce okrem už ustanoveného obranného plánovania a plánovania použitia Ozbrojených síl (OS) SR na účely obrany štátu aj plánovanie ich mobilizácie,“ ozrejmil rezort.

Návrh zákona má reflektovať na poznatky z aplikačnej praxe, výsledky analýz systému obrany štátu, ako aj na vývoj bezpečnostného prostredia, nové hrozby a ich riziká. Cieľom je podľa rezortu tiež zefektívniť prípravu a použitie obranných kapacít a podpory obrany, precizovať terminológiu a niektoré ďalšie ustanovenia zákona o obrane Slovenskej republiky.

Rezort priblížil, že návrh rovnako precizuje systém vyhodnocovania politicko-vojenskej situácie a dopĺňa proces identifikovania hrozieb a ich rizík. Tým má vytvárať predpoklad na spracovanie a aktualizáciu plánov použitia OS v čase vojny či vojnového stavu a na následnú prípravu armády.

FOTO: Matovičov výraz hovorí za všetko. Takto sa tváril, keď mu odišlo päť poslancov

Návrh má rovnako ustanoviť vedenie osobných údajov dotknutých osôb v jednotlivých registroch v súvislosti s prevádzkou informačného mobilizačného systému. Ako rezort ozrejmil, systém je určený na zabezpečenie mobilizácie ozbrojených síl.

Návrh zákona má podľa rezortu definovať jednotlivé registre informačný mobilizačný systém, taxatívne vymedziť údaje, ktoré sa v registroch vedú, ako aj dobu, do ktorej sú tieto údaje spracovávané. Ministerstvo vysvetlilo, že tento systém prevádzkuje spoločne s okresnými úradmi v sídle kraja na zabezpečenie mobilizácie OS SR.

Aj preto návrh zákona upravuje pôsobnosť nielen vlády a samotného ministerstva, ale aj ďalších orgánov štátnej správy.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky