Jednou vetou

Richard Raši predstaví v OSN národné priority

Richard Raši
Richard Raši

Foto: TASR

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) odcestoval na týždňovú pracovnú cestu do Spojených štátov. Čaká ho vystúpenie v Organizácii spojených národov (OSN) v New Yorku, kde predstaví šesť národných priorít, rokovania a v Pittsburghu stretnutie s najvyšším vedením spoločnosti U.S. Steel. Informoval o tom Rašiho komunikačný odbor.

Slovensko bude svoju prvú dobrovoľnú správu o tom, ako bude plniť ciele udržateľného rozvoja, prezentovať v OSN v pondelok (16.7.). „Pre dosahovanie rozvojových cieľov je dôležité dobrovoľné nezištné zapojenie každého jednotlivca, preto naše národné priority predstavím v OSN spolu s troma výnimočnými osobnosťami,“ uviedol vicepremiér Raši.

Národné priority Slovenska vychádzajú zo sedemnástich cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. „Vypracovali sme ich v spolupráci s predstaviteľmi samospráv, akademického, súkromného aj neziskového sektora v participatívnom procese. Vláda ich schválila v júni,“ doplnil Raši s tým, že priority predstaví s tromi ambasádormi, ktorých spája dobrovoľnícka činnosť.

Rezortu školstva záleží na ďalšom rozvoji Slovenskej akadémie vied

Národné priority „Vzdelanie pre dôstojný život“ a „Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia“ predstaví stredoškolák Daniel Bunda, ktorý je aktívnym dobrovoľníkom v oblasti zážitkového vzdelávania v neziskovej organizácii Eduma.

Ambasádorkou priorít „Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí“ a „Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy“ je riaditeľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky Ivana Maleš.

Staršiu generáciu zastúpi lekár, dlhoročný humanitárny pracovník, rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a Dobrovoľník roka 2017 Vladimír Krčméry. Je ambasádorom priorít „Dobré zdravie“ a „Právny štát, demokracia a bezpečnosť“.

Lajčák: V LGBTI oblasti je Slovensko konzervatívne

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je medzinárodný dokument, ktorý prijali všetky štáty OSN v septembri 2015. Je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti, ako sú zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby.

Rašiho čakajú okrem účasti na Politickom fóre na vysokej úrovni (High-Levej Political Forum) v OSN aj viacero pracovných stretnutí a rokovaní so zástupcami OSN a podnikateľmi. Okrem New Yorku navštívi aj Pittsburgh, kde sa stretne s najvyšším vedením spoločnosti U.S. Steel. Prihovorí sa tiež krajanom na Americkom slovenskom dni a navštívi katedru slovanských jazykov a štúdií na Pittsburskej univerzite, kde sa vyučujú slovenské štúdiá, a múzeum slovenského rodáka Andyho Warhola.

Môže vás zaujímať

RTVS sa ohradzuje voči Čekovského vyhláseniam o predraženej výrobe