Jednou vetou

Rokovací deň poznačili chýbajúci poslanci, program sa nedarilo dodržať

Národná rada Slovenskej republiky

foto: TASR

Viacero chýbajúcich predkladateľov návrhov zákonov, respektíve ich spravodajcov poznačilo piaty rokovací deň 38. schôdze Národnej rady (NR) SR. Už vopred bolo jasné, že sa hlasovať nebude, čo spravidla spôsobí nižšiu účasť zákonodarcov v pléne. Kvôli chýbajúcim poslancom sa museli viaceré návrhy v programe schôdze presúvať na jej záver a rokovalo sa o tých, ktoré tam mali svojich autorov.

V závere piateho rokovacieho dňa 38. schôdze sa hovorilo o iniciatíve koaličného Mosta-Híd, ktorý chce do zákona zaviesť nový pojem „obchodná prirážka“ a nastaviť jasné pravidlá pre dohadovanie cien v prípade, ak jedným z účastníkov je subjekt vo výhodnejšom hospodárskom postavení. Tieto zmeny má priniesť novela zákona o cenách od Petra Antala, Irén Sárközy a Andreja Hrnčiara (všetci Most-Híd).

Uznesenie k Maďarsku a Poľsku sa odsúva až na ďalšiu schôdzu NR SR

Právnou normou chcú teda doplniť do zákona definíciu primeranej obchodnej prirážky. To je taká, ktorá nepresiahne dvojnásobok obchodnej prirážky, ktorá je uplatňovaná na rovnaký, porovnateľný alebo vzájomne zastupiteľný tovar od iného dodávateľa, ktorý predávajúci ponúka v rovnakom čase, pričom obchodnou prirážkou sa rozumie percentuálne vyjadrenie rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou voči nákupnej cene.

Predkladatelia zároveň navrhujú, že neprimeranú cenu nemôže dohodnúť predávajúci ani kupujúci, ktorí sú vo výhodnejšom hospodárskom postavení pri predaji a nákupe potravinárskych výrobkov. „Zákon sa dopĺňa o definíciu výhodnejšieho hospodárskeho postavenia a spôsobu posudzovania, či takéto postavenie existuje, alebo nie,“ uviedli poslanci.

Poslanci budú v utorok (4.12.) pokračovať diskusiou o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Do rozpravy je ešte písomne prihlásená asi desiatka poslancov, po nich bude ešte možnosť prihlásiť sa ústne.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky