Jednou vetou

Samosprávy potrebujú viac informácií o agende smart, zistil ZMOS

Na snímke predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora.

Foto: TASR

Vedomosť o smart agende má väčšina samospráv, no len štvrtina z nich (26,1 percenta) vie jednoznačne odpovedať na otázku, čo predstavuje agenda Smart Cities. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) na prelome mája a júna.

„Viac ako polovica respondentov, presne 54,2 percenta z nich, sa vyjadrila, že asi vie, o čom táto agenda je,“ informoval hovorca ZMOS Michal Kaliňák. „Odpovede zvyšných respondentov sa pohybovali v škále vyjadrení asi neviem, určite neviem, prípadne neviem sa vyjadriť,“ dodal.

Za dôležitý výstup z prieskumu považuje fakt, že spomedzi všetkých respondentov, ktorí sa stretli s agendou Smart Cities, len 15,1 percenta uviedlo, že majú všetky potrebné informácie. „Čiastočnými informáciami disponuje 69,1 percenta starostov a primátorov, ktorí by zároveň uvítali viac informácií. Zvyšných 15,8 percenta konštatovalo, že nemá o tejto agende vôbec žiadne informácie,“ priblížil výsledky ankety Kaliňák.

Čítajte viac: Premiér Pellegrini rokoval so zástupcami ZMOS-u

Respondenti, ktorí poznajú agendu Smart Cities, odpovedali i na otázku, či ju považujú za dôležitú pre modernizáciu samosprávy. „Celkovo 27,8 percenta z nich odpovedalo ‚áno‘ a ďalších 46,8 percenta odpovedalo ‚skôr áno ako nie‘. Ostatní respondenti túto agendu nepovažovali za dôležitú pre modernizáciu samosprávy, alebo sa k tomu nevedeli vyjadriť,“ priblížil Kaliňák.

Hovorca ZMOS upozornil, že prístup miest a obcí k agende smart je dôležitý tak z hľadiska komplexného a udržateľného rozvoja územia, ako aj s prihliadnutím na nastavovanie finančných mechanizmov podporujúcich technologické riešenia a inovatívne metódy komunálneho manažmentu. „Výsledky prieskumu ukazujú na potrebu aktívnej osvety a približovania v praxi osvedčených riešení,“ skonštatoval.

Do prieskumu bolo zaradených 468 samospráv, z ktorých na anketové otázky reagovalo 413. Prieskum realizovali od 21. mája do 15. júna 2018. Výsledky prieskumu poslúžia ako podklady pre ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý ZMOS realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky