Jednou vetou

Šéf NKÚ informoval vládu o nedostatkoch v ochrane pralesov v Poloninách

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík

Foto: TASR

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) objavil viacero nedostatkov v ochrane tzv. Karpatských bukových pralesov v Národnom parku (NP) Poloniny. Pralesy sú súčasťou svetového dedičstva UNESCO. O výsledkoch kontroly v stredu vládu informoval šéf úradu Karol Mitrík.

NKÚ upozornil, že za súčasných podmienok môže byť zápis slovenského národného parku do zoznamu organizácie UNESCO ohrozený. „Hlavným problémom je legislatívne vymedzenie činnosti Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR), ktoré je primárne zamerané na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody, pričom má obmedzené možnosti financovania, nedostatočné personálne zabezpečenie, obmedzenie rozvojových aktivít vzhľadom na to, že nie je vlastníkom, správcom území v NP Poloniny,“ informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

NKÚ preto odporúča vláde posúdiť a vypracovať návrh alternatívneho spôsobu riadenia územia biosférickej rezervácie, analyzovať potrebu legislatívnych zmien v oblasti správy územia a jeho riadenia, ako aj v oblasti posilnenia postavenia biosférickej rezervácie. Za dôležitú označil aj problematiku vlastníckych práv, predovšetkým vo vzťahu k územiam s najvyššími stupňami ochrany. Ministerstvu životného prostredia SR kontrolóri odporučili zapracovať problematiku rezervácie do strategických dokumentov.

„Niektoré výhrady vyplynuli aj zo súčasného všeobecne platného nastavenia ochrany prírody. Preto veľmi pozitívne hodnotíme aj odporúčania NKÚ. V zásade navrhuje aj zmeny, na ktorých pracujeme,“ reagoval hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák. Napríklad NKÚ navrhuje posúdiť možnosť, že by sa časť územia vo vlastníctve štátu presunula do správy ŠOP SR. Rovnako odporučil zaoberať sa ochranou najvzácnejších lokalít prostredníctvom novely zákona o ochrane prírody, na čom envirorezort rovnako pracuje.

Tzv. Karpatské bukové pralesy na Slovensku a Ukrajine pribudli do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v roku 2007. Časť pralesov sa rozprestiera v Národnom parku Poloniny. Výbor svetového dedičstva vlani opätovne upozornil Slovensko na viaceré pretrvávajúce problémy v zabezpečení ochrany bukových pralesov.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky