Jednou vetou

SIS venovala v minulom roku svoju pozornosť hlavným predstaviteľom extrémizmu

Slovenská informačná služba

foto: TASR

V oblasti boja proti extrémizmu Slovenská informačná služba (SIS) v minulom roku venovala spravodajskú pozornosť hlavným predstaviteľom pravicovej extrémistickej (PEX) scény, ktorých aktivity sa sústreďovali najmä na kritiku štátnych orgánov SR, euroatlantických štruktúr a migračnej politiky EÚ. Vyplýva to zo správy slovenskej spravodajskej služby za minulý rok.

„Jednou zo stabilných tém predstaviteľov slovenskej PEX scény bolo upriamovanie pozornosti verejnosti na neriešenie rómskej problematiky v SR. Viaceré verejné akcie a aktivity predstaviteľov slovenskej PEX scény mali súvis s voľbami do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnili v novembri 2017. Neregistrovaná organizácia združujúca osoby so záujmom o vojenskú problematiku pokračovala v organizovaní pravidelných výcvikov svojich stúpencov, v nábore nových členov a vlastnej prezentácii na verejnosti,“ uvádza sa ďalej okrem iného v správe, ktorá je prístupná na webovej stránke SIS.

SIS podľa Grendela potvrdila prepojenie zločinu na políciu, prokuratúru a súdy

SIS informovala externých príjemcov o hroziacich násilných prejavoch slovenských radikálnych futbalových fanúšikov v zahraničí, o nezhodách v prostredí futbalových hooligans a o ich kontaktoch na zahraničné pravicovo-extrémistické organizácie.

SIS ďalej monitorovala aktivity PEX zoskupení súvisiace s organizovaním koncertov PEX hudobných skupín na území SR a v okolitých štátoch. Analyzovala extrémistické a nenávistné prejavy predstaviteľov PEX scény na internete a zaoberala sa predajom extrémistických materiálov prostredníctvom internetových portálov.

Aktivity prívržencov a sympatizantov ľavicového extrémizmu v SR zaznamenala SIS najmä v prostredí internetu, kde sa zameriavali predovšetkým na diskreditáciu a kritiku predstaviteľov PEX scény.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky