Jednou vetou

SKE berie na vedomie podpis zákona o zastavení niektorých exekúcií

Ilustračné foto

foto: TASR

Slovenská komora exekútorov (SKE) berie na vedomie podpis zákona o zastavení niektorých exekúcií prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Verí však, že prezidentka spolu so svojím odborným tímom dôsledne posúdila možné riziká tohto zákona. Komora tiež nebude brániť exekútorom, ak sa budú chcieť obrátiť na Ústavný súd (ÚS) SR.

Užívajú si leto: Uhádnete, kam sa vybrali naše poslankyne?

„Ak niektorí exekútori takýto podnet podajú, bude to ich osobné rozhodnutie. Komora už poskytla svojim členom právnu analýzu, ktorá im môže byť v takomto prípade nápomocná,“ uvádza v stanovisku prezident SKE Miroslav Paller. Napriek svojim pochybnostiam sa totiž komora nemôže sama obrátiť na Ústavný súd. Neumožňuje jej to zákon.

SKE zotrváva naďalej na svojom stanovisku, že nový zákon nepomôže dlžníkom, ktorí poctivo splácajú svoje záväzky, ale môže povzbudiť chronických neplatičov, aby hľadali spôsoby, ako sa svojim povinnostiam vyhnúť. Upozorňuje tiež na viaceré sporné body, napríklad týkajúce sa samotného procesu zastavenia predmetných exekúcií. Podľa Pallera však až prax ukáže či nebude v niektorých prípadoch potrebná úprava.

SKE dlhodobo upozorňuje na možné riziká zákona, najmä v súvislosti s potenciálnym rozporom niektorých jeho ustanovení s Ústavou SR. Právnu analýzu nového zákona doručila aj poslancom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR, ktorí však zákon odporučili prijať.

Staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 sa ukončia. Vyplýva to zo zákona o ukončení niektorých exekučných konaní z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý odobrila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Stará exekúcia sa podľa zákona zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.

SaS nesúhlasí s prezidentkou vo veci nepodpísania novely o sudcoch

Rezort spravodlivosti dávnejšie informoval, že na súdoch je viac ako 3,7 milióna exekúcií podaných podľa starých pravidiel, účinných pred 1. aprílom 2017. Z nich je polovica staršia ako päť rokov a veritelia ich nechávajú ležať na súdoch aj preto, aby nemuseli platiť poplatky. Exekútori a súdy však aj v prípade týchto exekúcií musia robiť úkony, s čím sú spojené náklady.

Oprávnený môže podľa návrhu zákona podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie, avšak už podľa platných a účinných právnych predpisov v čase podania opätovného návrhu na vykonanie exekúcie.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky