Jednou vetou

Školy budú sledovať údaje o žiakoch už len elektronicky

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová

foto: TASR

Zníženie byrokracie a adresnejšie financovanie škôl a školských zariadení. To je cieľom zberu štatistických údajov zo škôl prostredníctvom Rezortného informačného systému (RIS). Podľa zákona totiž budú školy údaje o počte žiakov či zamestnancov zasielať od septembra elektronicky. Informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zber údajov sa bude realizovať v období od 15. do 30. septembra. Po spracovaní sa tieto údaje stanú podkladom pre financovanie škôl a školských zariadení, pričom ako referenčný register bude slúžiť už len RIS. „Pre celý rezort školstva to predstavuje veľký krok vpred, ktorý by mal priniesť zníženie byrokratickej záťaže škôl a poskytnúť presnejšie informácie pre rozhodovanie ministerstva,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) a dodala, že predpokladom adresného financovania je, aby školy a školské zariadenia zadali údaje do systému korektne a v stanovenom termíne.

Slovenská akreditačná agentúra bude mať dohľad nad krokmi vysokých škôl

Zástupcovia škôl zadávajú údaje do RIS-u prostredníctvom svojich školských informačných systémov. Pre väčšiu informovanosť škôl a školských zariadení zabezpečil rezort na začiatku leta sériu desiatich školení po celom území Slovenska, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia vyše 3200 škôl a školských zariadení. Ďalšie školenia prebiehali od začiatku septembra v spolupráci s odbormi školstva na okresných úradoch v sídle krajov, pričom boli zamerané na detailné oboznámenie sa s používaním portálu na zber údajov. Zúčastnili sa na nich zástupcovia viac ako 4000 škôl a školských zariadení.

„Ak predstavitelia škôl zistia akýkoľvek nesúlad údajov alebo budú potrebovať s niečím pomôcť, môžu sa obrátiť na operátorov nášho kontaktného centra na e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk,“ dodala Lubyová.

SAV rešpektuje utorkové prelomenie veta prezidenta poslancami parlamentu

Nový spôsob posielania údajov pre výpočet financovania má školám ušetriť administratívu. Údaje, ktoré budú raz v systéme, nebude nutné vypisovať do papierových formulárov. Úlohou RIS je tiež priniesť dôležité informácie a štatistiky, ktoré budú mať neskôr využitie v praxi.

„Ak napríklad na strednú školu nastúpi nový žiak, škola informácie o ňom nebude musieť prácne získavať. Stačí, ak do systému zadá špecifické EDUID žiaka a údaje o ňom získa automaticky,“ uviedol rezort školstva. Informácie z RIS-u pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny môžu v budúcnosti nahradiť podľa rezortu školstva súčasné potvrdenia o návšteve školy. To ušetrí čas nielen samotným školám, ale aj žiakom a ich rodičom.

Môže vás zaujímať

VIDEO: Novinka na hraniciach. Toto oznámil Matovič s Babišom v Prahe