Jednou vetou

Školy dostali nové usmernenie, ako postupovať pri šikane, uviedla Lubyová

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová

Foto: TASR

Ministerstvo školstva sa koncom januára (25.1.) rozhodlo listom usmerniť všetky základné školy a školské zariadenia, ako majú postupovať pri riešení šikany v školách. Na pôde Národnej rady SR to počas parlamentnej Hodiny otázok uviedla ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).

Rezort tak urobil na základe výsledkov Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania za rok 2016/2017, ako aj na základe zvyšujúceho sa počtu podnetov od rodičov. „Ide o nové metodické usmernenie, ktoré rieši prevenciu šikanovania medzi žiakmi. Navrhuje opatrenia na predchádzanie tomuto negatívnemu javu, ako aj metódy efektívneho riešenia jednotlivých prípadov,“ vysvetlila ministerka.

Lubyová pripomenula, že rodič sa zároveň môže obrátiť na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde sú vyškolení odborní zamestnanci schopní poskytnúť kvalifikovanú pomoc v prípade šikany. „Ďalšou možnosťou je bezplatné a prípadne aj anonymné internetové psychologické poradenstvo, na ktoré sa môže každý obrátiť na stránke www.prevenciasikanovania.sk,“ dodala.

Národný program duálneho vzdelávania sa realizuje podľa harmonogramu

Do duálneho vzdelávania sa má do roku 2020 zapojiť 12.000 študentov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR uviedlo, že vyjadrenie poslanca Národnej rady SR Branislava Gröhlinga (SaS) o riziku nenaplnenia očakávaného stavu považuje za predčasné. Doplnilo, že národný program sa realizuje podľa harmonogramu.

Na národný program duálneho vzdelávania je vyčlenených viac ako 33.626.257 eur. „Cieľom národného projektu je plošná implementácia systému duálneho vzdelávania do všetkých vhodných učebných a študijných odborov, prehĺbenie prepojenia vzťahu zamestnávateľ – stredná škola – žiak v rámci systému duálneho vzdelávania, ako aj vytvorenie jednotného informačného prostredia pre tento systém a elektronizácia procesov implementácie,“ uvádza ministerstvo.

„V súčasnosti sa pripravuje novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave za účasti zamestnávateľov, stavovských a profesijných organizácií, ministerstva školstva a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania,“ uviedlo MŠVVŠ. Vypustenie krátenia finančného normatívu pre školy zapojené v duálnom vzdelávaní je jednou z oblastí, ktorou sa novela tohto zákona zaoberá.

Gröhling neuspel, podmienky odborného vzdelávania sa nemenia

Jej zámerom je okrem podpory duálneho vzdelávania aj zvýšenie motivácie zamestnávateľov poskytovať duálne vzdelávanie prostredníctvom doplnenia ďalších daňových stimulov (zdvojnásobenie odpočítateľnej položky zo základu dane z príjmov, odpisy výdavkov na obstaranie dlhodobého majetku preukázateľne poskytnutých na praktické vyučovanie zo základu dane z príjmov) či prispôsobenie štátnych vzdelávacích programov potrebám trhu práce. Novela navrhuje tiež možnosť súkromnej škole pôsobiť ako podniková škola.

Podľa Gröhlinga po dvoch rokoch od zavedenia tejto formy vzdelávania je možné konštatovať, že záujem stredných odborných škôl zapojiť sa do duálneho vzdelávania je nižší, ako sa očakávalo. „V prvom roku zavedenia duálneho vzdelávania, t. j. v školskom roku 2015/2016, bolo vytvorených 1448 miest pre poskytovanie duálneho vzdelávania, pričom sa doň zapojilo len 450 žiakov. V druhom roku zavedenia duálneho vzdelávania, t. j. v školskom roku 2016/2017, bolo vytvorených 2700 miest, zapojilo sa však len 1122 žiakov,“ upozornil opozičný poslanec s tým, že v treťom roku fungovania duálneho vzdelávania, teda v roku 2017/2018, sa do systému podľa dostupných informácií zapojilo 1370 žiakov.

 

Môže vás zaujímať

Pri výbuchu v Bani Handlová zahynulo pred 11 rokmi 20 baníkov