Jednou vetou

Slov-Lex zverejnil päť ďalších prekladov zákonov v maďarčine

Ilustračný obrázok

foto: pixabay.com

Proces prekladu najdôležitejších zákonov do jazykov národnostných menšín pokračuje. V elektronickej zbierke zákonov na portáli Slov-Lex pribudli ďalšie zákony v maďarskom jazyku.

„Ide konkrétne o preklady zákona o matrikách, zákona o mene a priezvisku, zákona o petičnom práve, zákona o verejných kultúrnych podujatiach a zákona o zhromažďovacom práve,“ spresnil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.

Nové preklady pribudli k prvým právnym normám, ktoré sa na portáli v mutácii jazykov národnostných menšín objavili na jeseň 2018.

V spoločnosti sa opäť nebezpečne rozširujú extrémistické myšlienky, zhodnotil Gál

Do maďarčiny i rómčiny, ale i ukrajinského, rusínskeho a nemeckého jazyka bola preložená napríklad Ústava SR, zákon o štátnom jazyku a zákon o používaní jazykov národnostných menšín.

Preklady právnych noriem týkajúcich sa národnostných menšín sa realizujú na základe dohody a memoranda, ktoré podpísal minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Cieľom jazykových mutácií je zvýšiť komfort príslušníkov národnostných menšín, zjednotiť terminológiu a zabezpečiť napĺňanie medzinárodných záväzkov.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky