Jednou vetou

Slováci môžu hľadať Stromy slobody, symbolizujúce vznik 1. ČSR

Ilustračné foto:

TASR

Storočnica založenia prvej Československej republiky je motiváciou vytvoriť mapu Stromov slobody na území Slovenska. S výzvou zmapovať stromy, ktorých vysadenie symbolizovalo vznik ČSR, sa na slovenskú verejnosť obracia brnianska Nadácia Partnerstva.

„Stromov slobody bolo v rokoch 1918 a 1919 vysadených tisíce, no sadili sa aj v neskorších rokoch (1928, 1945, 1968) vždy, keď si ľudia chceli pripomenúť a osláviť význam slobody a demokracie,“ pripomenul PR manažér nadácie David Kopecký.

Avizoval, že nadácia sa okrem objavenia dávno zabudnutých Stromov slobody chystá zhromaždiť ich príbehy. Rovnako chce získať finančné prostriedky na odborné ošetrenie drevín a iniciovať, pokiaľ to bude možné, ich vyhlásenie za chránené. „V dňoch 20. až 28. októbra plánujeme organizovať Dni pre Stromy slobody a pri tejto príležitosti vysadiť 2018 nových stromov. K výsadbe záujemcom poskytneme minimálne 100 predpestovaných a vyrastených líp malolistých,“ informoval Kopecký TASR.

Na stránke www.stromysvobody.cz možno nájsť bližšie informácie, ako sa do kampane zapojiť. Rovnako je k dispozícii i aktuálna mapa Stromov slobody, pričom pri každom z označených stromov je aj príbeh a história ich vysadenia.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky