Jednou vetou

Slováci veria, že spravodlivá spoločnosť zaručí uspokojenie základných potrieb

Ilustračné foto

TASR

Slováci si zachovávajú presvedčenie, že spravodlivá spoločnosť by mala všetkým zaručiť uspokojenie základných potrieb, oceňovať ľudí podľa výsledkov ich práce a odstraňovať veľké príjmové nerovnosti. Podiel presvedčených o veľkej dôležitosti týchto podmienok však s minulosťou poklesol zo 78 percent v roku 1999 na aktuálnych 50 percent.

Vyplýva to z výskumu európskych hodnôt – EVS, ktorý zverejnil Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti, ktorý pripadá na utorok.

Ako ďalej z prieskumu vyplýva, v slovenskej spoločnosti chýba konsenzus v otázke, či sociálna spravodlivosť je základnou charakteristikou demokracie. Spravodlivosť v zmysle prerozdeľovania nie je väčšinovo považovaná za typickú charakteristiku demokracie.

Vo výskume sa respondenti vyjadrovali k súboru tvrdení o demokracii. „Podľa výsledkov nevnímajú spojenie medzi prerozdeľovaním a demokraciou tak jednoznačne pozitívne ako v prípade normatívnych predpokladov spravodlivej spoločnosti,“ uviedla Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu SAV.

Pomoc od štátu v prípade nezamestnanosti je spomedzi hodnotených výrokov najsilnejšie vnímaná ako charakteristika demokracie. Ženy s týmto tvrdením súhlasia o čosi viac ako muži, rovnako je to aj pri zaistení rovnosti príjmov.

Zdaňovanie bohatých a podpora chudobných má v očiach obyvateľov SR paradoxne najmenšiu súvislosť s demokraciou. „O paradoxe sa hovorí s uvážením vysokej deklarovanej podpory prerozdeľovania a tiež relatívne vysokého príklonu k názoru, že poskytovanie podpory nezamestnaným je základnou charakteristikou demokracie,“ doplnila Kusá. Respondenti s vysokoškolským vzdelaním sa prikláňajú skôr k hodnoteniu, že nejde o základnú charakteristiku demokracie.

Výskum sa realizoval od októbra do novembra 2017. Podobný prieskum sa robil aj v rokoch 1999 a 2008.

Môže vás zaujímať

Počet voliteľných hodín v školách by sa mohol navýšiť, zvažuje minister