Jednou vetou

Slovenská akreditačná agentúra bude mať dohľad nad krokmi vysokých škôl

Ilustračná foto

Pixabay.com

V súčasnosti pôsobí na Slovensku Akreditačná komisia, ktorú by mala nahradiť Slovenská akreditačná agentúra. Nový systém nabehne tak, aby medzi koncom Akreditačnej komisie a vznikom Slovenskej akreditačnej agentúry nevzniklo žiadne vákuum. Uviedla to ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).

Dohľad nad krokmi vysokých škôl v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania bude zabezpečovať novozriadená Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.

ÚS odmietol návrh NS vo veci inšpekcie ministerstva vnútra

Pôjde o nezávislú verejnoprávnu inštitúciu, ktorá bude priamo rozhodovať o žiadostiach vysokých škôl, monitorovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania a spôsob, ako vysoké školy zlepšujú kvalitu poskytovaného štúdia. Nahradí tak doterajšiu Akreditačnú komisiu, ktorá fungovala ako poradný orgán vlády SR.

Slovenská akreditačná agentúra bude podľa ministerky školstva modernou inštitúciou v súlade s európskymi smernicami. „Slovensko je jednou z posledných krajín, ktorá ju v EÚ nemá. Čiže je najvyšší čas ju zaviesť. Pokiaľ všetko dobre dopadne, tak účinnosť tejto časti by mala byť od 1. novembra,“ povedala Lubyová.

Zmena Ústavy a pravidiel výberu ústavných sudcov sú v 2. čítaní

„Nezávislosť a zodpovednosť agentúry založená na európskych štandardoch vytvára predpoklady pre jej riadne členstvo v Európskej asociácii pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (ENQA) a zaradenie do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (EQAR),“ uviedol rezort školstva. Štatutárnym orgánom agentúry bude predseda výkonnej rady.

Môže vás zaujímať

Ministerstvo vnútra nedokáže vysvetliť, čí Lučanský má, alebo nemá šoféra