Jednou vetou

Slovenské súdy budú zverejňovať rozsudky aj pojednávania tak ako doteraz

Ilustračná foto

foto: TASR

Slovenské súdy budú zverejňovať súdne rozsudky na webových stránkach spravovaných Ministerstvom spravodlivosti SR (MS SR) naďalej tak, ako boli zverejňované doteraz. MS SR bude v súvislosti s novým nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR) postupovať na základe osobitných predpisov a vyhlášok rezortu spravodlivosti SR. Informovala v utorok TASR hovorkyňa MS SR Zuzana Drobová.

„Zverejňovanie plánovaných súdnych pojednávaní predstavuje záujem prevádzkovateľa poskytovať verejnosti informácie o plánovaných súdnych pojednávaniach na základe Vyhlášky č. 543/2005 Zbierky zákonov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy. Rovnako rozsudky (rozhodnutia) sa budú zverejňovať aj naďalej za tých podmienok, ako sú dané platnou právnou úpravou,“ vysvetlila Drobová.

Ako ďalej uviedla hovorkyňa, osobitný zákon stanovuje, že súdy sú povinné za podmienok a v rozsahu podľa zákona č. 757/2004 Zbierky zákonov o súdoch zverejňovať a sprístupňovať svoje rozhodnutia. „Podrobnosti o zverejňovaní súdnych rozhodnutí upravuje Vyhláška č. 482/2011 Zbierky zákonov MS SR o zverejňovaní súdnych rozhodnutí a Inštrukcia č. 24/2011 o zverejňovaní a anonymizácii súdnych rozhodnutí,“ upresnila Drobová.

Bugár: To, či budem kandidovať na prezidenta, sa dozviete na sneme

Podľa jej vyjadrenia ak sa však zistí, že anonymizácia nebola vykonaná v súlade s uvedenými osobitnými predpismi, bude zo strany súdov vykonaná oprava. V ostatných prípadoch zverejnené súdne rozsudky budú zverejnené aj naďalej tak, ako boli zverejnené v súlade s vyššie spomenutými osobitnými predpismi.

„Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) sa v plnej miere pripája k stanovisku Ministerstva spravodlivosti SR,“ uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Gál: Sudcovia by mali odchádzať do dôchodku automaticky vo veku 68 rokov

„Kancelária Najvyššieho súdu SR (NS SR) v súvislosti s účinnosťou novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov zavádza opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré spracúva. Pri svojej činnosti vychádzame z účinného zákona o ochrane osobných údajov ako aj z procesných predpisov a Zákona č. 757/2004 Zbierky zákonov o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky ministerstva spravodlivosti, ktoré ako celok upravujú zverejňovanie plánovaných súdnych pojednávaní ako aj spôsob zverejňovania a sprístupňovania súdnych rozhodnutí,“ povedala v utorok pre TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

V piatok 25. mája vstúpilo do platnosti nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR). Okrem iného umožní občanom zmazať svoje osobné údaje, ktoré sú uložené u on-line dodávateľov a prevádzkovateľov sociálnych sietí. Nariadenie zavádza aj možnosť udeľovať pokuty pre tých, ktorí nebudú dodržiavať pravidlá. Sankcie sa môžu vyšplhať až do výšky 20 miliónov eur.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky