Jednou vetou

Slovenskí biskupi podporili snahu verejnosti o slušnejšie Slovensko

Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský (vľavo) a predseda Českej biskupskej konferencie (ČBK) pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka počas tlačovej konferencie po skončení zasadnutia KBS a ČBK v Nitre 11. apríla 201

foto: TASR

V Nitre sa v stredu skončilo 89. plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré bolo spojené aj s plenárnym zasadaním Českej biskupskej konferencie (ČBK). Od 9. apríla sa na ňom zúčastňovalo 14 slovenských biskupov, ktorí sa spolu s českými hodnostármi zaoberali nielen vnútornými záležitosťami cirkvi, ale aj súčasnou vnútropolitickou situáciou v oboch krajinách.

Podpora snáh o spravodlivejšiu spoločnosť a boj proti korupcii sa dostali aj do spoločného záverečného vyhlásenia. „Spája nás spoločná minulosť, počas ktorej sme zápasili aj za náboženskú slobodu a občianske práva. Na útlak a obete mnohých kresťanov nesmieme zabudnúť. Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, rozpoznať nové ideológie a brániť skutočné hodnoty. Poslušnosť voči evanjeliovým hodnotám nás vyzýva k zápasu o skutočne slušnú spravodlivú spoločnosť, v ktorej odmietame korupciu a nespravodlivosť a usilujeme sa o úctu a pomoc starým, chorým a cudzincom,“ konštatuje sa okrem iného vo vyhlásení.

Bratislavský arcibiskup a predseda KBS Stanislav Zvolenský potvrdil, že odpoveďou cirkvi na aktuálnu situáciu v spoločnosti je podpora celospoločenského hnutia, ktoré sa usiluje o slušné Slovensko. „Je to vyjadrené v našom vyhlásení, že sa usilujeme o slušné Slovensko i slušnú Českú republiku a, samozrejme, že na prvom mieste je to odmietnutie korupcie a podpora všetkých aktivít zameraných na to, aby sa miera korupcie znížila,“ povedal arcibiskup.

Podľa pražského kardinála Dominika Duku je tak ako na Slovensku aj v Čechách situácia v spoločnosti turbulentná. „U nás sa politická scéna rozdrobila na množstvo strán a je pre mňa záhadou, ako je možné, že sú v demokratickom parlamente strany, o ktorých média hovoria, že sú fašistické alebo pronacistické,“ uviedol Duka. Podľa jeho slov by pri takýchto podozreniach mali konať príslušné orgány a tieto strany zakázať. „Ale keď im dávame dokonca možnosť zostavovať vládu, tak sa pýtam, kde je pravda a aký by mal byť postup do budúcna? My môžeme pokojne povedať, že cirkev sa nikdy nestotožnila s nacizmom ani s fašizmom, ale ani s marxizmom a komunizmom. To sú skutočnosti, na ktorých musí cirkev stáť, aby mohla byť skutočným hlásateľom slobody a rovnosti všetkých ľudí,“ zdôraznil kardinál.

Predstavitelia slovenskej a českej biskupskej konferencie okrem toho rokovali aj o výsledkoch niekoľkoročnej práce na revízii Kódexu kánonického práva z roku 1983, do ktorého boli vložené dodatky vydané pápežmi sv. Jánom Pavlom II., Benediktom XVI. a Františkom. Zaoberali sa tiež elektronizáciou cirkevných procesov, prípravou na nové legislatívne pravidlá pri ochrane osobných údajov a vypočuli si správu o aktuálnej situácii Pápežského slovenského kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Zaoberali sa aj aktivitami Slovenskej katolíckej charity i príprave Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa uskutoční na konci júla v Prešove.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky