Jednou vetou

Slovensko pripravilo oslavy 25. výročia prijatia Ústavy SR, súčasťou programu je aj deň otvorených dverí NR SR

Budova NRSR

foto: TASR

Pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy SR, Kancelária Národnej SR pripravila oslavy tejto dôležitej štvrť-storočnice. Takýto významný formát Kancelária Národnej rady SR doteraz ešte neorganizovala.

Deň otvorených dverí, ktorý je súčasťou osláv, Kancelária NR SR robí výlučne vo svojej réžií, čo sa týka personálneho, organizačného, či technického zabezpečenia.

Náklady sú nižšie ako pri iných oslavách

V tento deň bude pre návštevníkov k dispozícií viac ako 400 zamestnancov Kancelárie Národnej rady SR, ako aj ostatných zložiek rezortu obrany, vnútra, či zdravotníctva, ktorí zabezpečujú sprievodný program.

„Aj vďaka tomu, že takmer všetky náklady na Deň otvorených dverí sú v našej réžii, sa nám podarilo financie na zabezpečenie osláv tohto významného výročia udržať v hladine, ktorá je aj 3-násobne nižšia, ako pri organizovaní iných podobných významných štátnych sviatkov a výročí,“ uviedol vedúci Kancelárie Národnej rady SR Daniel Guspan.

1. septembra čaká návštevníkov na pôde parlamentu bohatý program. Svoje miesto prezentácie v parlamentných priestoroch bude mať aj Kancelária prezidenta SR a Úrad vlády SR.

Slávnostné zasadnutie Národnej rady SR

Súčasťou celodenných osláv bude aj Slávnostné zasadnutie Národnej rady SR, na ktoré boli pozvaní všetci predsedovia parlamentu od roku 1989, ako aj bývalí prezidenti nášho samostatného štátu.

„Deň prijatia Ústavy SR patrí medzi najvýznamnejšie dni pre nás Slovákov. Je to jedna z najvýznamnejších štátno-reprezentačných udalostí od existencie našej samostatnej Slovenskej republiky. 25 výročie patrí všetkým tým, ktorí si ctia existenciu našej samostatnej republiky. Nie je to oslava „papalášov“ ako sa snažia niektorí naznačiť. Celodenný slávnostný program je pre všetkých,“ dodáva predseda NR SR Andrej Danko.

Kancelária Národnej rady SR očakáva viac ako 10 tis. návštevníkov. Bohatosť akcií a aj pestrosť programu, bola zostavovaná aj na základe tohto faktu. Pri očakávanej návštevnosti prepočítané náklady nepresiahnu niekoľko eur na osobu.

Môže vás zaujímať

Šéfa ĽSNS v minulosti odsúdili za dopravnú nehodu