Jednou vetou

Slovensku hrozí, že nesplní svoj záväzok v roku 2020 recyklovať polovicu odpadu

ilustračné foto

foto: TASR

Slovensku a ďalším 13 krajinám hrozí, že nesplnia záväzok v roku 2020 recyklovať polovicu odpadu. Upozorňuje na to správa, ktorú tento týždeň zverejnila Európska komisia. Problémové krajiny plánujú jej zástupcovia aj navštíviť.

„Komisia je pripravená pomôcť technickou asistenciou, podporou zo štrukturálnych fondov a podporou pri výmene skúseností,“ uviedol komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella. Komisia odporúča krajinám napríklad vytvoriť minimálne štandardy pre separovaný zber, zvýšiť poplatky za skládkovanie alebo zaviesť povinné triedenie bioodpadu.

Najväčšiu zložku komunálneho odpadu tvorí bioodpad

Niektoré z týchto opatrení už slovenský envirorezort zaviedol. Už viac ako rok a pol napríklad platí vyhláška, ktorá upravuje, akým spôsobom majú obce zabezpečiť triedenie biologického odpadu. Existuje však niekoľko výnimiek. Bratislava a Košice napríklad nemusia povinne separovať bioodpad, pretože majú spaľovne. Vláda tiež nedávno schválila zvyšovanie poplatkov za skládkovanie.

K separovaniu by mali byť podľa Komisie ekonomicky motivovaní aj občania. O tom, či bude výška poplatku za odvoz odpadu závisieť od jeho množstva, v súčasnosti rozhodujú obce. Komisia tvrdí, že národná autorita by mala určiť dôsledky, ktoré musia samosprávy znášať, ak ciele nesplnia. To by malo obce motivovať, aby zvýhodnili tvorenie menšieho množstva odpadu a jeho dôsledné separovanie.

Christenko: Slovensko bude potrebovať na spracovanie odpadu viac spaľovní

Okrem Slovenska sa varovanie Komisie týka Bulharska, Chorvátska, Cypru, Estónska, Fínska, Grécka, Maďarska, Litvy, Malty, Poľska, Portugalska, Rumunska a Španielska. Komisia sa obáva, že pri súčasnom stave niektoré krajiny cieľ 50 percent nesplnia ani do roku 2025.

Smernica v súčasnosti obsahuje ešte ambicióznejšie ciele. Do roku 2025 majú krajiny recyklovať 55 percent komunálneho odpadu, o päť rokov 60 percent a v roku 2035 65 percent. Pre Slovensko sú ciele o niečo miernejšie, získalo päťročný odklad.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky