Sme rodina kritizuje koalíciu za odmietnutie jej noviel

Boris Kollár zo strany Sme Rodina.

Foto: TASR

Hnutie Sme rodina kritizuje koalíciu za to, že v parlamente nepodporila zmeny týkajúce sa nahliadania pozostalých do dokumentov týkajúcich sa ich zomrelých blízkych. Plénum vo štvrtok odmietlo novely z dielne Sme rodina.

Poslanci hnutia navrhovali zaviesť povinnosť, aby po smrti poistenca bola zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť úplný výpis z účtu poistenca, a taktiež navrhovali, aby po smrti pacienta mali oprávnené osoby možnosť nahliadnuť aj do protokolu z pitvy a vyhotoviť si z neho fotokópie. Podobné prekážky chceli odstrániť aj zmenami v Civilnom sporovom poriadku.

Prečo Kiska neuspel u Grendela?

„Táto vláda nebola ochotná podporiť tento návrh zákona, aby sme pomohli týmto ťažko skúšaným ľuďom, ktorí majú tú smolu, že navštívili slovenské zdravotnícke zariadenia a prišli o svoje deti. A my nie sme ochotní im takto jednoducho pomôcť,“ vyhlásil líder hnutia Boris Kollár.

Rodičia, ktorým zomrelo dieťa po pochybeniach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, prišli do parlamentu, aby pripomenuli, že prístup k informáciám o zosnulom je podľa súčasne platného zákona pre pozostalých prebyrokratizovaný a komplikovaný.

Hnutie tiež chcelo, aby boli pacienti či ich pozostalí oslobodení od platenia poplatkov v súdnych konaniach o náhrade škody a nemajetkovej ujmy pri výkone verejnej moci a v konaní o náhrade škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré im boli spôsobené nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti alebo vznikli v súvislosti s nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Expremiérovi Ficovi sa vyhrážali, potvrdiť to mal Hrnko

Dosiahnuť to chceli novelami Civilného sporového poriadku a zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Môže vás zaujímať

Prokurátor Šanta ukázal na pojednávaní s Pavlom R. piatu zmenku