Jednou vetou

SNS odmieta návrh SaS o zrušení prednosti slovenčiny

Predseda SNS Andrej Danko

foto: TASR

Koaličná SNS odmieta návrh poslancov za SaS, aby sa zo zákona o štátnom jazyku vypustila prednosť slovenčiny pred ostatnými jazykmi používanými na Slovensku. "SNS nikdy nepodporí takýto návrh". Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

SNS považuje návrh SaS, „aby sa slovenský jazyk prestal prednostne používať na školách, pri cirkvách a v obciach za nehoráznu drzosť“. „Nie je dôvod, aby po 1. 1. 1993, odkedy máme aj samostatnú suverénnu Slovenskú republiku, došlo k oslabeniu postavenia nášho jazyka,“ uvádza sa v písomnom stanovisku strany. SNS tvrdí, že takéto aktivity SaS zbytočne vytvárajú napätie. „SaS svojou politikou len ukazuje, že nemá v tejto spoločnosti okrem útokov a hádok riešenie na nič“.

SaS navrhuje zmeny v zákone o štátnom jazyku, dotknú sa aj cirkví či škôl

Skupina poslancov z klubu SaS Ondrej Dostál, Zuzana Zimenová a Renáta Kaščáková navrhuje vypustiť zo zákona o štátnom jazyku ustanovenie, podľa ktorého má štátny jazyk prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na Slovensku.

Navrhujú tiež vypustiť ustanovenie o vedení agendy cirkví a náboženských spoločností určenej pre verejnosť v štátnom jazyku. Nepovažujú za nevyhnutné cirkvám prikazovať zákonom, v akom jazyku majú komunikovať s verejnosťou, rozhodnúť by sa podľa nich mali sami. Za nevyhnutné nepovažujú ani prikazovať obciam, že inojazyčné znenie kroník musí byť obsahovo totožné so znením v štátnom jazyku. Preto navrhujú aj toto ustanovenie vypustiť.

Bugár nechce zaťažiť rozpočet sociálnymi balíčkami, Sulík sa sekery nebojí

Doplniť chcú do zákona možnosť používania iných jazykov pri označovaní obcí, ich častí, ulíc, verejných priestranstiev a vyhotovovaní mapových diel. „Tým nie je dotknuté používanie štátneho jazyka v oblasti geografických názvov, umožňuje sa však aj používanie iných jazykov,“ tvrdia.

Zmeniť chcú tiež ustanovenia o vedení pedagogickej a ďalšej dokumentácie na školách s vyučovacím jazykom menšín. Tá by sa mala podľa nich viesť v jazyku príslušnej menšiny a nie dvojjazyčne. Rozsah dokumentácie, ktorá sa bude musieť naďalej viesť aj v štátnom jazyku, bude podľa ich slov navrhovať ministerstvo školstva.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky