Jednou vetou

SNSĽP pri príležitosti Medzinárodného dňa detí vyzýva na rešpektovanie ich práv

Ilustračná foto, archívne

Foto: TASR

Nie každé dieťa na Slovensku má rovnaké práva. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí to pripomína Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP). Vyzýva preto orgány štátnej moci, ako aj lekárov, zriaďovateľov vzdelávacích inštitúcií či rodičov, aby práva detí začali rešpektovať.

SaS chce, aby sa incidentom na Obchodnej ulici zaoberal brannobezpečnostný výbor

„Deti sú naša budúcnosť. Nesmieme dovoliť, aby zažívali fyzické či psychické násilie, hlad, nemali strechu nad hlavou, neboli oblečené a nemali možnosť vzdelávať sa,“ vyhlásili predstavitelia strediska s tým, že vyzývajú súdy, kurately, zriaďovateľov vzdelávacích inštitúcií, lekárov, advokátov, samosprávy, rodičov, starých rodičov a všetkých zainteresovaných, aby práva detí začali rešpektovať.

SNSĽP pripomína, že v apríli zorganizovalo konferenciu s názvom Najlepší záujem dieťaťa pri rozhodovaní o maloletých. Zúčastnili sa na nej zástupcovia súdov, prokuratúry, ale aj pedopsychiatri a ďalší odborníci.

„Odborníci poukázali na to, že záujmy dieťaťa musia prevážiť nad záujmami rodičov a spoločnosti,“ doplnilo stredisko.

Stredisko deklaruje, že odsudzuje akékoľvek porušovanie práv dieťaťa a ich diskrimináciu považuje za neprijateľnú a neprípustnú v demokratickej spoločnosti.

Príde Michal Valent kvôli alkoholu o sudcovský talár?

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva plní funkciu národnej inštitúcie na ochranu a podporu ľudských práv (NHRI) a v roku 2004 sa stalo slovenským antidiskriminačným orgánom.

SNSĽP monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania a tiež zhromažďuje a poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme na Slovensku.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky