Jednou vetou

SNSĽP vyzýva obete aj svedkov rasovej diskriminácie, aby na ňu poukázali

Marian Mesároš, výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva

foto: TASR

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) vyzýva jednotlivcov, ktorých sa dotýka menej priaznivé zaobchádzanie z rasových dôvodov, aby mu podali podnet vo veci rasovej diskriminácie. Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti rasovej diskriminácii o tom informoval mediálny tím SNSĽP.

 „V medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii stredisko verejne odsudzuje konanie či opomínanie konania adresátov zákazu diskriminácie, ktorého následkom je alebo môže byť znevýhodnenie jednotlivca z dôvodu jeho rasy, teda vrodenej a v priebehu života fyzickej osoby nemennej charakteristiky,“ uviedol stredisko.

SNSĽP pripomenulo, že poskytuje bezplatnú právnu pomoc obetiam diskriminácie, založenej na akomkoľvek z chránených rozlišovacích kritérií menej priaznivého zaobchádzania. „Inak to nie je ani v prípade diskriminácie, ktorej motívom je rasa dotknutej osoby,“ dodalo.

Stredisko nabáda svedkov aj obete rasovej diskriminácie, aby na ňu poukázali, obrátili sa na SNSĽP, a pomohli tak vytvoriť tolerantnejšiu spoločnosť bez diskriminácie. „Zamyslite sa, ako by ste sa cítili, keby ste boli vy ten človek, ktorého iní znevažujú, urážajú a správajú sa k vám ako k menej rovnému, a to len na základe vašej rasovej príslušnosti,“ hovorí výkonná riaditeľka SNSĽP Katarína Szabová.

Dnešný deň je venovaný Downovmu syndrómu, podporiť ho môžete aj takto

Slovenská antidiskriminačná legislatíva podľa SNSĽP výslovne vymedzuje chránený dôvod rasy. Menej priaznivé zaobchádzanie z dôvodu príslušnosti k akejkoľvek rase predstavuje porušenie zákazu diskriminácie, pričom zákonné normy poskytujú dotknutej osobe náležitú právnu ochranu.

Počas demonštrácií proti prijatiu apartheidových zákonov 21. marca v juhoafrickom meste Sharpeville polícia zastrelila 69 pokojných demonštrantov. Na ich počesť sa tento deň v Juhoafrickej republike oslavuje ako deň ľudských práv. OSN v roku 1966 vyhlásila 21. marec za deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie.

Môže vás zaujímať

Úrad vlády SR

Pellegriniho kabinet sa stretne posledný raz pred parlamentými voľbami