Jednou vetou

Sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu čakajú zmeny

Alena Bašistová

foto: TASR

Podmienky vyradenia žiadateľa o vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti sa upravia. Navrhujú to koaličné poslankyne. K novele zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele predložila v pléne pozmeňujúci návrh Alena Bašistová (nezaradená) na úvod štvrtého rokovacieho dňa 26. schôdze parlamentu.

Návrhom sa majú upraviť dôvody, pre ktoré je možné vyradiť žiadateľa zo zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. „Návrh novely rozširuje tieto dôvody aj o situáciu, ak došlo k zásadnej zmene pomerov na strane žiadateľa. Podľa dôvodovej správy musí byť zmena pomerov zásadná, napríklad rozvod žiadateľov, a keďže o vyradení žiadateľa zo zoznamu určený orgán rozhoduje v správnom konaní, musí byť preukázaná,“ odôvodnila Bašistová. Vyradený má byť v prípade, že žiadateľ prestal byť spôsobilý vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť.

Rezort práce v novele navrhuje vytvorenie nového druhu multifunkčného zariadenia z dnešných detských domovov, krízových stredísk a resocializačných stredísk. Po novom sa má po prijatí pozmeňujúceho návrhu Bašistovej toto zariadenie nazývať Centrum pre deti a rodiny.

Účinný spôsob vynímania detí z rodinného prostredia

„Oproti pôvodne dohodnutému názvu so zástupcami zariadení, navrhovaný nový názov viac zodpovedá aj cieľovej skupine plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia, nakoľko rodina sa nevzťahuje len na deti, ale aj na plnoleté fyzické osoby,“ zdôvodnila Bašistová s tým, že pozmeňujúcim návrhom sa rieši aj oblasť sexuálneho zneužívania.

Detské domovy ako aj iné zariadenia sa pretransformujú na centrá, ktoré však nie sú v súčasnosti rozmiestnené rovnomerne v každom okrese v rámci Slovenska. Vyriešiť sa to má vykonávaním sociálnej práce ambulantnou formou a terénnou formou. Podľa Bašistovej je to účinný spôsob ako predchádzať vynímaniu detí z ich rodinného prostredia.

Výhrady k novele zákona ako celku mala opozičná poslankyňa Natália Blahová (SaS). Kritizovala najmä to, že nové centrum bude mať obrovské právomoci a nebude mať evidentnú špecifikáciu. „Centrum bude prijímať opustené deti, maloletých aj dospelých závislých, deti na výchovné opatrenie, obete trestných činov, bude poskytovať ambulantné služby i terénnu sociálnu prácu, aj služby krízových centier pre matky s deťmi, bude robiť školenia pre profesionálnych rodičov. Detské domovy prestanú existovať,“ upozornila Blahová.

Podľa Blahovej ide o nebezpečnú situáciu

Nové centrum podľa jej slov bude môcť prijať dieťa po dohode s rodičom, v čom vidí tiež problém. „Ktorýkoľvek rodič sa bude môcť dohodnúť s ktorýmkoľvek centrom, že tam bude môcť dať svoje dieťa. Centrum bude môcť prijať dieťa aj na vlastné požiadanie. Je to nebezpečná situácia,“ tvrdí Blahová. Preto predložila pozmeňujúci návrh, ktorým chce docieliť, aby prijatie dieťaťa do ústavu vždy musel potvrdiť súd.

„Úradom práce zostanú len zlomky povinností. Bude tu však centrum s obrovskými právomocami. Týmto návrhom zákona ste sa definitívne spreneverili plánom deinštitucionalizácie. Už desiatky rokov vieme, že inštitúcia je najdrahšia forma starostlivosti o deti a rodinu. Je to najhoršia forma a pobyt v nej zanecháva na deťoch vážne následky, s ktorými sa boria celý život. Inštitúcie u ľudí vzbudzujú obavy a preto majú strach požiadať ich o pomoc,“ adresovala rezortu práce Blahová.

Upozornila tiež na to, že novela prichádza do parlamentu s rozporom. „Ministerstvo financií SR malo zásadnú pripomienku k tomuto návrhu. Nepodporuje ho. Nemáte peniaze na realizáciu zmeny, ktorá bola predbežne vyčíslená zhruba na 70 miliónov eur. Dvaja ministri zo strany Smer-SD sa zrejme nevedia dohodnúť. Nie sú financie na dobudovanie kapacít, nie sú peniaze na lepšie ohodnotenie na lepšie ohodnotenie odborníkov a na prijímanie nových síl,“ dodala Blahová.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky