Jednou vetou

SOS píše výzvu Rade RTVS, dôvodom sú obavy o verejnoprávnosť vysielania

Ilustračné foto

Foto: TASR

Podstatou verejnoprávneho charakteru RTVS musí ostať služba verejnosti, na faktoch postavené, nezávislé, kritické a objektívne informovanie, ktorého dôležitou súčasťou je investigatíva. V otvorenej výzve na to Radu RTVS upozorňuje Slovenský ochranársky snem (SOS).

Dôvodom sformulovania výzvy sú podľa 38 signatárov obavy z ohrozenia verejnoprávnosti RTVS. “Hlboko nás znepokojujú niektoré aktivity vedenia RTVS, ako aj personálne zmeny vo vedení spravodajstva po nástupe nového vedenia,“ uvádzajú. I na príklade vyjadrení nového programového riaditeľa Mareka Ťapáka sa domnievajú, že manažment RTVS bagatelizuje riziko dezinfomácií, konšpirácií a hoaxov.

Laššáková: Je neakceptovateľné, aby politici zasahovali do fungovania RTVS

„Ich šírenie odvracia pozornosť od skutočných problémov, vrátane ochrany prírody, krajiny a životného prostredia. Posilňujú tiež nedôveru voči vedeckým poznatkom, občianskej spoločnosti, ako aj verejným inštitúciám,” upozorňuje SOS.

Radu RTVS preto vyzýva, aby iniciovala a zabezpečila systémové a systematické opatrenia na boj proti šíreniu dezinformácií a hoaxov vo verejnoprávnych médiách. Rovnako žiada prehodnotiť požiadavky dvanástich odchádzajúcich redaktorov RTVS, najmä ohľadom pôsobenia vedenia a manažmentu verejnoprávneho vysielateľa.

Dnes doručenou výzvou sa Rada RTVS bude zaoberať na najbližšom zasadnutí, ktoré by sa malo uskutočniť 2. júla.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky