SOS píše výzvu Rade RTVS, dôvodom sú obavy o verejnoprávnosť vysielania

Ilustračné foto

Foto: TASR

Podstatou verejnoprávneho charakteru RTVS musí ostať služba verejnosti, na faktoch postavené, nezávislé, kritické a objektívne informovanie, ktorého dôležitou súčasťou je investigatíva. V otvorenej výzve na to Radu RTVS upozorňuje Slovenský ochranársky snem (SOS).

Dôvodom sformulovania výzvy sú podľa 38 signatárov obavy z ohrozenia verejnoprávnosti RTVS. “Hlboko nás znepokojujú niektoré aktivity vedenia RTVS, ako aj personálne zmeny vo vedení spravodajstva po nástupe nového vedenia,“ uvádzajú. I na príklade vyjadrení nového programového riaditeľa Mareka Ťapáka sa domnievajú, že manažment RTVS bagatelizuje riziko dezinfomácií, konšpirácií a hoaxov.

Laššáková: Je neakceptovateľné, aby politici zasahovali do fungovania RTVS

„Ich šírenie odvracia pozornosť od skutočných problémov, vrátane ochrany prírody, krajiny a životného prostredia. Posilňujú tiež nedôveru voči vedeckým poznatkom, občianskej spoločnosti, ako aj verejným inštitúciám,” upozorňuje SOS.

Radu RTVS preto vyzýva, aby iniciovala a zabezpečila systémové a systematické opatrenia na boj proti šíreniu dezinformácií a hoaxov vo verejnoprávnych médiách. Rovnako žiada prehodnotiť požiadavky dvanástich odchádzajúcich redaktorov RTVS, najmä ohľadom pôsobenia vedenia a manažmentu verejnoprávneho vysielateľa.

Dnes doručenou výzvou sa Rada RTVS bude zaoberať na najbližšom zasadnutí, ktoré by sa malo uskutočniť 2. júla.

Môže vás zaujímať

Politické strany majú posledné hodiny na prihlásenie sa do eurovolieb