Jednou vetou

Splnenie recyklačných cieľov EÚ bude náročné, tvrdí envirorezort

Zberný dvor. (ilustračná foto)
foto: TASR, zdroj: TASR
Recyklačné ciele, ktoré v apríli schválil Európsky parlament (EP) sú podľa slovenského envirorezortu ambiciózne a ich splnenie bude náročné. "Avšak v rámci dosiahnutia celkového kompromisu sú prijateľné a SR ich podporila," konštatoval hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Tomáš Ferenčák.

Pre Slovensko budú ciele o niečo miernejšie. Pri cieľoch recyklácie komunálneho odpadu môžu päťročný odklad pre všetky ciele získať tie krajiny, ktoré v roku 2013 recyklovali menej ako 20 percent alebo skládkovali viac ako 60 percent odpadu. „Do tejto výnimky spadá aj Slovensko,“ potvrdil Ferenčák. Ostatné krajiny majú do roku 2025 recyklovať 55 percent komunálneho odpadu. O päť rokov neskôr to má byť už 60 percent a v roku 2035 65 percent.

Ďalším európskym cieľom je do roku 2035 skládkovať menej ako 10 percent odpadu. Pre Slovensko a ostatné krajiny, ktoré v roku 2013 skládkovali viac ako 60 percent, opäť platí päťročný odklad. „Krajiny, ktoré túto výnimku využijú, musia znížiť skládkovanie v roku 2035 pod 25 %,“ hovorí Ferenčák. Na Slovensku sa podľa údajov Eurostatu skládkuje 66 percent odpadu (údaj za rok 2016).

Inštitúcie EÚ sa dohodli aj na cieľoch pre recykláciu odpadov z obalov. Stanovujú celkový recyklačný cieľ na úrovni 65 percent v roku 2025 a 70 percent v roku 2030, aj ciele pre jednotlivé obalové materiály. „Je možnosť využiť päťročnú výnimku z plnenia cieľov pre jeden alebo dva obalové prúdy vo výške maximálne 15 percent spolu, pričom cieľ nemôže klesnúť pod 30 percent a pri skle a papieri a lepenke pod 60 percent,“ objasňuje hovorca.

Uplatnenie výnimiek pri všetkých cieľoch je zároveň podmienené vypracovaním detailného implementačného plánu, ktorý sa predkladá Európskej komisii. Ministerstvo trápia najmä krátkodobé ciele. „Ciele pre roky 2025 a 2030 predstavujú pomerne krátke časové obdobie a ich dosiahnutie si bude vyžadovať veľa úsilia aj vzhľadom na súčasnú situáciu v odpadovom hospodárstve,“ hodnotí Ferenčák.

Rezort sa podľa neho v súčasnosti zameriava na tri základné oblasti odpadového hospodárstva. „Jedná sa o opatrenia na zlepšenie nového systému odpadového hospodárstva, zameranie sa na znižovanie skládkovania zvýšením poplatku za skládkovanie a dôsledné triedenie komunálnych odpadov s dôrazom najmä na biologicky rozložiteľné komunálne odpady,“ priblížil Ferenčák.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky