Jednou vetou

Správanie dodávateľov vody na Žitnom ostrove preverí ÚVZ

Ilustračná foto

Foto: pixabay.com

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mal preveriť, či si všetci prevádzkovatelia vodovodov na Žitnom ostrove dôsledne plnia svoje povinnosti. Tvrdí to poslankyňa Národnej rady SR Anna Zemanová (SaS). ÚVZ reagoval, že situáciu v tejto oblasti sleduje a pripravuje konkrétne kroky na jej zlepšenie.

Poslankyňa chce, aby úrad skontroloval, či majú prevádzkovatelia aktualizované povinné dokumenty (hlavne plán manažmentu rizík) a či si plnia všetky povinnosti dodávateľov pitnej vody. Zároveň by privítala, aby prevádzkovatelia proaktívne zverejňovali protokoly o kvalite vody v jednotlivých obciach. „Dodávatelia pitnej vody by mali odberateľom ponúkať pravidelné informácie o kvalite vody a preukázať im na základe komplexných rozborov, že dodávajú pitnú vodu. Namiesto toho sa však vyhrážajú trestnými oznámeniami,“ poznamenala Zemanová.

Hovorkyňa ÚVZ Zuzana Drobová odkázala, že úrad pripravuje k problematike hodnotenia kvality vody medzirezortné stretnutie. Cieľom by malo byť vypracovanie a zavedenie jednotného prístupu pri zisťovaní prítomnosti pesticídov a posudzovaní relevancie ich metabolitov. Drobová zároveň pripomenula, že za zásobovanie vodou sú zodpovedné obce. Kontrola kvality vody a predkladanie jej výsledkov ÚVZ sú zas v kompetencii výrobcov – vodárenských spoločností, prípadne iných odborne spôsobilých osôb.

Obsah pesticídov vo vode

ÚVZ napriek tomu realizuje aj vlastné odbery pitnej vody, ktoré majú preveriť obsah pesticídov a kvalitu pitnej vody. V potenciálne problematických častiach okresu Dunajská Streda úrad situáciu analyzoval v priebehu marca. Celkovo analyzoval 28 vzoriek, z ktorých všetky dosiahli vyhovujúce výsledky.

Poslankyňa tiež upozornila na vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. „Na základe nej sú dodávatelia pitnej vody povinní vykonať mimoriadny odber pri podozrení na znečistenie pitnej vody a nie sa sporiť o to, či odber vykonaný odberateľkou bol akreditovaný alebo nie,“ píše sa v tlačovej správe poslankyne. Reagovala tým na prípad z minulého týždňa, keď boli zverejnené výsledky analýzy pitnej vody v obci Šamorín. Tá ukázala znečistenie pitnej vody pesticídmi. ÚVZ vtedy vyhlásil, že odber neprebehol odborne, a preto výsledky analýzy nie sú relevantné.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky