Jednou vetou

ŠPÚ a Francúzsky inštitút rozšírili spoluprácu v oblasti vzdelávania

Ilustračný obrázok

foto: TASR

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk a atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku Thibaut Triqueneaux sa dohodli na rozšírení vzájomnej spolupráce v oblasti vzdelávania.

K spoločnému projektu inovačného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzštiny pribudnú napríklad aktivity zamerané na spresnenie štatistiky o jeho vyučovaní ako prvého a druhého cudzieho jazyka v základných školách. Informovala Andrea Galovičová zo ŠPÚ.

Lubyová: Europrojekty na podporu výskumu hodnotili zahraniční experti

„Francúzština bola a je jazykom diplomacie, kultúry aj umenia. A aj keď v súčasnosti prvým cudzím jazykom na svete je angličtina, francúzsky jazyk naďalej zostáva oficiálnym jazykom mnohých medzinárodných inštitúcií od OSN cez EÚ či NATO až po olympijský výbor, ba dokonca je pracovným jazykom na Súdnom dvore EÚ,“ povedal Hajduk s tým, že preto je v ich spoločnom záujme, aby francúzskemu jazyku vrátili v školstve miesto, aké mu patrí.

ŠPÚ v rámci spolupráce s Francúzskym inštitútom poskytne lektorov a vlastné priestory na vzdelávacie aktivity.

Triqueneaux prisľúbil pomoc pri zabezpečovaní učebníc francúzskeho jazyka s odporúčacou doložkou pre rôzne stupne vzdelávania. „Potrebujeme učebnice s odporúčacou doložkou vo francúzskom jazyku pre všetky stupne vzdelávania, aby výber cudzieho jazyka nebol diskriminovaný len preto, že školy nemajú akreditované učebnice a preto francúzštinu neponúkajú. Ak rátame s tým, že výber prvého cudzieho jazyka bude možný už od septembra tohto roka, potrebujeme aspoň jednu učebnicu s odporúčacou doložkou pre nižší stupeň primárneho vzdelávania, teda pre prvý stupeň základných škôl,“ poznamenal Hajduk.

Na Slovensku by mal pribudnúť nový typ záchraniek na prepravu pacientov

Jednou z možností je podľa neho motivovať frankofónne vydavateľstvá učebníc francúzskeho jazyka pre cudzincov, aby dali akreditovať svoje učebnice na Slovensku.

Otvorenie spoločného projektu inovačného kontinuálneho vzdelávacieho programu pre učiteľov francúzskeho jazyka v roku 2017 podľa ŠPÚ prispelo k rozšíreniu záujmu o tento cudzí jazyk v základných a stredných školách i o jeho štúdium na vysokých školách.

Program vzdelávania je akreditovaný do konca roku 2022, čo umožňuje jeho periodické opakovanie. Štúdium inovačného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzskeho jazyka všetkých typov a stupňov škôl je realizované kombinovanou formou dištančného a prezenčného štúdia.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky