Jednou vetou

ŠPÚ pripravuje osnovy pre voliteľný predmet zameraný na folkloristiku

Ilustračné foto

Foto: TASR

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripraví učebné osnovy voliteľného predmetu zameraného na folkloristiku a ľudovú výchovu, ktorý sa druhý rok vyučuje v niekoľkých základných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji. Dohodli sa na tom riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a Veronika Miščíková, autorka školského vzdelávacieho programu, ktorá predmet folkloristika – ľudová výchova vyučuje v prvom ročníku základnej školy. Informovala Mária Lukáčová z ŠPÚ.

Folkloristika – ľudová výchova v primárnom vzdelávaní spája hudobné, tanečné, spevácke a zvykoslovné prejavy zo života ľudu v minulosti. Podľa ŠPÚ na rozdiel od prierezovej témy regionálna výchova a ľudová kultúra je folkloristika – ľudová výchova zameraná na komplexné poznanie tradičnej ľudovej kultúry vo vlastnom regióne.

„Skúsenosti s vyučovaním tohto predmetu zatiaľ v prvom ročníku primárneho vzdelávania potvrdzujú, že žiaci sa prostredníctvom tohto predmetu učia úcte a skromnosti, šikovnosti, kreativite, vzájomnej pomoci a rešpektu,“ uviedol Hajduk. ŠPÚ v spolupráci s autorkou tohto školského vzdelávacieho programu pripraví koncepciu, aby sa postupne tento predmet dostal aj do sekundárneho vzdelávania. „Rátame aj s vytvorením vzdelávacích programov pre učiteľov a organizovaním školiacich seminárov pre učiteľov,“ poznamenal Hajduk. Učebné osnovy voliteľného predmetu by mali byť zverejnené v máji 2019 na webovej stránke ŠPÚ.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky