Jednou vetou

Štefan Pecho získa japonské štátne vyznamenanie Rád vychádzajúceho slnka

Japonská vlajka

PIxabay.com

Zakladateľ univerzitných štúdií japonského jazyka v SR Štefan Pecho získa japonské štátne vyznamenanie - Rád vychádzajúceho slnka. Vyznamenanie od cisára Japonska tak bude udelené už druhému slovenskému občanovi. Pechovi ho slávnostne odovzdajú vo štvrtok 28. februára v rezidencii veľvyslanca Japonska v Bratislave. Informovala japonská ambasáda.

Rád vychádzajúceho slnka so zlatými paprskami a rozetou získa Pecho za jeho zásluhy v oblasti podpory a šírenia výučby japonského jazyka v SR a prínos k prehlbovaniu vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskom. Rád vychádzajúceho slnka je japonské štátne vyznamenanie založené v roku 1875 cisárom Meidži. Ide o prvý najstarší japonský národný rád udeľovaný japonskou vládou. Rád sa udeľuje osobnostiam za mimoriadny prínos na poli medzinárodných vzťahov, propagácie a podpory japonskej kultúry i v rôznych ďalších oblastiach, rozvoja prosperity alebo ochrany životného prostredia.

Pecho vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov (s jazykovo-teritoriálnou špecializáciou na Japonsko). Následne získal titul PhD. v odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín v kabinete orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Po ukončení štúdií pracoval ako diplomat na odbore medzinárodných ekonomických organizácií Federálneho ministerstva zahraničných vecí v Prahe a ako vedúci obchodný referent zahraničného obchodu v podniku zahraničného obchodu Martimex Martin.

Cigeľ má tri mosty v havarijnom stave, musí zabezpečiť ich rekonštrukciu

Pecho v roku 1986 založil na Univerzite Komenského v Bratislave prvé slovenské univerzitné štúdiá japonského jazyka a medzikultúrnej komunikácie v histórii Slovenska. V roku 1993 prispel k získaniu prvého oficiálneho vládneho daru japonskej vlády určeného pre ČSFR na podporu a rozvoj výučby japonského jazyka. Až do roku 2012 pôsobil dlhé roky ako vedúci Katedry jazykov a kultúr krajín Východnej Ázie a pedagóg v odbore japonských štúdií. V roku 2014 založil na Paneurópskej univerzite v Bratislave Japonské centrum so zámerom šírenia výučby japonského jazyka a japonskej kultúry medzi Slovákmi.

Vo februári 2015 bol Pecho zvolený za čestného predsedu Spoločnosti slovensko–japonského priateľstva. V roku 2016 mu bola udelená Cena ministra zahraničných vecí Japonska pre fiškálny rok 2016, za jeho zásluhy v oblasti podpory a šírenia výučby japonského jazyka v SR i Cena veľvyslanca Japonska v SR za jeho dlhoročný prínos v oblasti výučby japonského jazyka a pri prehlbovaní vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskom.

Môže vás zaujímať

Úrad vlády SR

Pellegriniho kabinet sa stretne posledný raz pred parlamentými voľbami