Jednou vetou

Sudcovia a prokurátori sa vzdelávajú na prvej špecializovanej konferencii

Ilustračné foto

foto: TASR

Slovenskí sudcovia a prokurátori sa v týchto dňoch vzdelávajú na prvej špecializovanej výročnej konferencii v Bratislave. Organizuje ju Justičná akadémia SR. Okrem zástupcov justície a prokuratúry je venovaná aj advokátom či akademikom zo slovenského a českého prostredia.

Konferencia je zameraná na procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty plurality účastníkov s dôrazom na novú úpravu konania pred súdmi. Cieľom je hľadať riešenia otázok, ktoré nové procesné kódexy prinášajú. Riešenia by mali byť podľa organizátorov prínosom pre rozhodovaciu činnosť sudcov.

FOTO: Toto nech ani nevidí. Ficove dlažobné kocky voľne pohodené pri parlamente

„Súčasne má konferencia za cieľ priniesť priestor pre vzájomnú diskusiu medzi oboma skupinami, teda zástupcami praxe i akademického prostredia nielen zo slovenského právneho prostredia, ale aj zo zahraničia,“ priblížila Dominika Zavadová z Justičnej akadémie SR.

Konferencia s názvom Pluralita účastníkov v hmotnom a procesnom práve je prvou zo štyroch plánovaných konferencií. Je súčasťou projektu Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov.

Financovaný je z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Justičná akadémia SR je od roku 2004 nezávislá špecializovaná vzdelávacia inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou. Je rozpočtovou organizáciou Ministerstva spravodlivosti SR.

Pri voľbe kandidátov na sudcov ÚS si povinnosť nesplnil parlament, tvrdí Žitňanská

Do cieľovej skupiny spadajú sudcovia, prokurátori, justiční čakatelia, právni čakatelia prokuratúry, vyšší súdni úradníci, asistenti sudcov Najvyššieho súdu SR, súdni tajomníci či probační a mediační úradníci.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky