Jednou vetou

SVIATKY VEĽKEJ NOCI: Toto odporúčajú veriacim

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Dátum Veľkej noci sa posunúť nedá, preto by bolo vhodné, aby sa obrady Veľkého týždňa konali bez verejnosti a na vhodnom mieste, odporúča kongregácia. Kňazi a biskupi by sa mali vyhnúť koncelebárcii, teda slúženiu omše viacerými kňazmi a znaku pokoja, teda podaniu rúk

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí podotýka, že dátum Veľkej noci sa posunúť nedá, preto odporúča biskupom a kňazom, aby sa obrady Veľkého týždňa uskutočnili bez účasti verejnosti a na vhodnom mieste. V jej dekréte, ktorý je zverejnený na stránke Konferencie biskupov Slovenska, ďalej vyzýva, aby sa vyhli koncelebárcii, teda slúženiu omše viacerými kňazmi a vyhli sa znaku pokoja, teda podaniu rúk. Ide o aktualizáciu všeobecných usmernení a odporúčaní, ktoré biskupom kongregácia zaslala v predošlom dekréte z 19. marca. Berie do úvahy rýchle šírenie pandémie Covid-19 a tiež pripomienky prichádzajúce z biskupských konferencií.

Dekrét odporúča upozorniť veriacich na hodinu, kedy obrady vo farnosti začínajú, aby sa mohli pripojiť k modlitbe vo svojich príbytkoch. Využiť sa podľa neho dajú telekomunikačné prostriedky vysielajúce v priamom prenose, no nie zo záznamu. Biskupské konferencie a jednotlivé diecézy by nemali zabudnúť ponúknuť prostriedky napomáhajúce rodinnú a osobnú modlitbu.

Kvetná nedeľa, ktorá je pamiatkou vstupu Ježiša do Jeruzalema, je pohyblivý kresťanský sviatok a pripadá na nedeľu pred Veľkou nocou. Podľa Kongregácie by sa mala sláviť v posvätnej budove. Kňazom a biskupom v katedrálnom chráme odporúčajú použiť druhú formu stanovenú v Rímskom misáli, vo farských kostoloch a na iných miestach tretia forma.

Dátum konania Omše svätenia olejov, ktorá sa podľa tradície slávi vo štvrtok Veľkého týždňa alebo v iný deň, no krátko pred Veľkou nocou, môžu biskupské konferencie presunúť aj na iný termín vzhľadom na situáciu. Počas Zeleného štvrtka sa umývanie nôh vynechá. Rovnako sa na záver omše vynechá aj procesia a Najsvätejšia sviatosť sa uchová vo svätostánku. „V tento deň sa výnimočne udeľuje kňazom fakulta sláviť omšu bez účasti ľudu na vhodnom mieste,“ povoľuje dekrét.

Veľkonočná vigília by sa mala sláviť výlučne v katedrálnych a farských kostoloch. Pokiaľ ide o krstnú liturgiu, zachová za len obnova krstných sľubov. Dodáva, že prejavy ľudovej zbožnosti a procesie, ktoré obohacujú dni Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia, môžu byť podľa zváženia diecézneho biskupa presunuté na iné vhodné dni, napríklad 14. a 15. septembra.

Môže vás zaujímať

Návrh EK v oblasti migrácie má podľa Sulíka v sebe skryté povinné prerozdeľovanie migrantov