Jednou vetou

Svoj hlas môže odovzdať aj viac ako 10.000 väzňov

Ilustračné foto.

Foto: TASR

V sobotňajších voľbách do Európskeho parlamentu (EP) môže odovzdať svoj hlas viac ako 10.000 väzňov. Do 17 ústavov a väzenskej nemocnici v Trenčíne začali členovia okrskových volebných komisií prinášať postupne prenosné volebné urny.

V súčasnosti sa v slovenských väzeniach nachádza 10.528 odsúdených a obvinených. Z toho je vo výkone väzby 1493 obvinených a trest odňatia slobody vykonáva 9035 odsúdených. „Z uvedeného počtu obvinených a odsúdených je 64 neplnoletých, teda osôb bez práva voliť v sobotňajších voľbách,“ uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Katarína Nováková.

Doteraz bola volebná účasť väzňov na voľbách do Európskeho parlamentu veľmi nízka. Odsúdení a obvinení, ktorí majú právo voliť v takomto type volieb, len vo veľmi malom počte využívali svoje právo. Napríklad v predchádzajúcich voľbách do EP, ktoré sa v SR uskutočnili koncom mája 2014, zaznamenali volebnú účasť 2,06 percenta. Vyplýva to zo štatistík ZVJS.

Viacero mladých ľudí si uvedomuje dôležitosť volieb do EP

„Nízka účasť väznených osôb na eurovoľbách je pravdepodobne neuvedomenie si poslania a pôsobnosti EP, resp. jeho volených zástupcov vo vzťahu k úprave podmienok výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. Vo voľbách prezidenta SR, ktorý má v právomoci udelenie milosti, prípadne amnestie,“ je evidovaný vyšší záujem o účasť uviedla Nováková.

Právo voliť vo voľbách do EP má obvinený alebo odsúdený, ktorý je občanom SR alebo iného členského štátu EÚ, má na území SR trvalý pobyt a v deň konania volieb dovŕši 18 rokov a zároveň nemá prekážku práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia. To znamená, že väzeň by mal také ochorenie, pre ktoré by bol v karanténe.

Voliť môže aj obvinený a odsúdený, ktorý má v deň volieb aspoň 18 rokov a je občan iného členského štátu EÚ, musí však mať povolený trvalý pobyt na území Slovenska,“ pokračovala Nováková. Podľa nej právo voliť má tiež obvinený a odsúdený, ktorý je slovenským občanom, má aspoň 18 rokov a nemá trvalý pobyt ani na Slovensku a ani na území iného členského štátu. Voliť takýto občan môže, ak sa v deň konania volieb nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v ústave na území SR.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky