Jednou vetou

Takmer 10 percent študentov na Prešovskej univerzite pochádza zo zahraničia

Prešovská univerzita

Foto: Facebook

Viac ako 720 študentov zo zahraničia eviduje v tomto akademickom roku Prešovská univerzita (PU). Najpočetnejšiu skupinu tvoria študenti pochádzajúci z Ukrajiny, na PU však študujú aj študenti z Čiech, Poľska, Chorvátska, Maďarska, Srbska, Arménska, Macedónska či krajín ako Rusko, Kamerun, Etiópia a USA.

Podľa hovorkyne PU Anny Polačkovej študenti z Ukrajiny majú záujem predovšetkým o štúdium anglického jazyka v kombinácii s ukrajinským jazykom, približne rovnaký počet je na učiteľskom a prekladateľskom študijnom odbore. „Po angličtine nasleduje študijný program stredoeurópske štúdiá či odbor politológia. Obdobný záujem je aj o štúdium na fakulte manažmentu,“ uviedla Polačková.

Novým rektorom Univerzity Komenského bude Števček

Na zahraničných študentov sa podľa nej vzťahujú rovnaké podmienky ako na slovenských študentov. „Riadna výučba sa realizuje v slovenskom jazyku. Samozrejme, ak ide o štúdium cudzieho jazyka, vzhľadom na daný študijný program sa výučba realizuje v príslušnom cudzom jazyku. Zahraniční študenti však pred nástupom na štúdium majú možnosť prihlásiť na intenzívny kurz slovenského jazyka a počas štúdia si v rámci zlepšenia jazykových zručností zvoliť výberový predmet, ktorým je slovenský jazyk,“ vysvetlila hovorkyňa univerzity.

Ako ďalej uviedla, počet zahraničných študentov neustále stúpa. Kým v roku 2017 dosiahol počet 598, v tomto akademickom roku študuje na PU viac ako 720 študentov zo zahraničia.

UKF si polepšila v rebríčku univerzít z Európy a strednej Ázie

„Podobne, ako odchádzajú slovenskí študenti študovať na české vysoké školy, prípadne iné zahraničné, tak aj zahraniční študenti prichádzajú študovať na univerzity, ktoré sú vnímané ako kvalitné a známe. Plusom je aj to, že sa naučia cudzí jazyk – slovenský. V prípade ukrajinských študentov je motiváciou štúdium v krajine, ktorá patrí do EÚ a teda po skončení štúdia získajú diplom z krajiny EÚ,“ skonštatovala Polačková s tým, že napríklad v nemecky hovoriacich krajinách rastie počet študentov z Číny.

Študenti zo zahraničia majú podľa hovorkyne na Slovensku jedinú povinnosť, a to v krátkej dobe zvládnuť slovenský jazyk. Majú však sociálne nevýhody, keďže nemajú trvalý pobyt na Slovensku, nemôžu poberať sociálne štipendium.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky