Jednou vetou

Takmer 10 percent študentov na Prešovskej univerzite pochádza zo zahraničia

Prešovská univerzita

Foto: Facebook

Viac ako 720 študentov zo zahraničia eviduje v tomto akademickom roku Prešovská univerzita (PU). Najpočetnejšiu skupinu tvoria študenti pochádzajúci z Ukrajiny, na PU však študujú aj študenti z Čiech, Poľska, Chorvátska, Maďarska, Srbska, Arménska, Macedónska či krajín ako Rusko, Kamerun, Etiópia a USA.

Podľa hovorkyne PU Anny Polačkovej študenti z Ukrajiny majú záujem predovšetkým o štúdium anglického jazyka v kombinácii s ukrajinským jazykom, približne rovnaký počet je na učiteľskom a prekladateľskom študijnom odbore. „Po angličtine nasleduje študijný program stredoeurópske štúdiá či odbor politológia. Obdobný záujem je aj o štúdium na fakulte manažmentu,“ uviedla Polačková.

Novým rektorom Univerzity Komenského bude Števček

Na zahraničných študentov sa podľa nej vzťahujú rovnaké podmienky ako na slovenských študentov. „Riadna výučba sa realizuje v slovenskom jazyku. Samozrejme, ak ide o štúdium cudzieho jazyka, vzhľadom na daný študijný program sa výučba realizuje v príslušnom cudzom jazyku. Zahraniční študenti však pred nástupom na štúdium majú možnosť prihlásiť na intenzívny kurz slovenského jazyka a počas štúdia si v rámci zlepšenia jazykových zručností zvoliť výberový predmet, ktorým je slovenský jazyk,“ vysvetlila hovorkyňa univerzity.

Ako ďalej uviedla, počet zahraničných študentov neustále stúpa. Kým v roku 2017 dosiahol počet 598, v tomto akademickom roku študuje na PU viac ako 720 študentov zo zahraničia.

UKF si polepšila v rebríčku univerzít z Európy a strednej Ázie

„Podobne, ako odchádzajú slovenskí študenti študovať na české vysoké školy, prípadne iné zahraničné, tak aj zahraniční študenti prichádzajú študovať na univerzity, ktoré sú vnímané ako kvalitné a známe. Plusom je aj to, že sa naučia cudzí jazyk – slovenský. V prípade ukrajinských študentov je motiváciou štúdium v krajine, ktorá patrí do EÚ a teda po skončení štúdia získajú diplom z krajiny EÚ,“ skonštatovala Polačková s tým, že napríklad v nemecky hovoriacich krajinách rastie počet študentov z Číny.

Študenti zo zahraničia majú podľa hovorkyne na Slovensku jedinú povinnosť, a to v krátkej dobe zvládnuť slovenský jazyk. Majú však sociálne nevýhody, keďže nemajú trvalý pobyt na Slovensku, nemôžu poberať sociálne štipendium.

Môže vás zaujímať

Kiskov otvorený list Ficovi. Avšak na túto vec akosi veľmi rýchlo zabudol