Jednou vetou

Technologický festival IXPO prezentuje digitalizované kultúrne dedičstvo SR

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková

foto: TASR

Digitalizácia pomáha nielen zachrániť, ale i zachovať do budúcnosti obrovský potenciál kultúrneho dedičstva zhromaždený v pamäťových a fondových inštitúciách. Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) to zdôraznila v piatok pri príležitosti prezentácie výsledkov digitalizácie v stánku Slovakiana na technologickom festivale IXPO v Bratislave (26. - 28. 4.).

Prezentácia sa týka dosiahnutých výsledkov počas ôsmich rokov trvania realizácie a udržateľnosti 13 národných projektov zameraných na digitalizáciu a sprístupňovanie pamäťových a fondových inštitúcií. „Sústavu týchto inštitúcií tvorí 106 múzeí, 25 galérií, 6485 knižníc, 72 archívov, 14.577 pamiatkových objektov, ktoré tvoria 9647 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, 85 pamiatkových zón, 28 pamiatkových rezervácií, päť lokalít zapísaných v zozname svetového dedičstva,“ vymenovala ministerka. „Vo všetkých týchto inštitúciách je uchované obrovské historické, kultúrne, intelektuálne dedičstvo a práve prostredníctvom digitalizácie sa nám darí ich zachovávať aj pre budúce generácie,“ zdôraznila.

V rámci digitalizácie s využitím nenávratného finančného príspevku v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 (OPIS PO2), sa vybudovali digitalizačné pracoviská vo viacerých inštitúciách, ktoré zaisťujú pokračovanie digitalizácie aj po skončení projektov. Vznikli tiež dátové úložiská, v ktorých sú zdigitalizované objekty kultúrneho dedičstva bezpečne uložené.

Peter Dubecký, generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu (SFÚ) upozornil, že prostredníctvom projektu Digitálna audiovízia sa darí ústavu nielen uchovávať filmové dedičstvo, ale aj sprístupňovať vysielateľom filmy z minulého storočia v najvyššej kvalite. „To generuje aj záujem o naše filmy v zahraničí, prostredníctvom festivalov, ale aj v rámci edícií renomovaných zahraničných vydavateľstiev, napríklad francúzskeho Malavida alebo londýnskeho vydavateľstva Second Run, ktoré patrí medzi absolútnu špičku v oblasti propagácie art filmu,“ upozornil Dubecký.

Zdravotníctvo ušetrilo na základe odporúčaní niekoľko desiatok miliónov eur

Slovenská národná knižnica (SNK) prostredníctvom národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA) dokázala vytvoriť 2,8 milióna zdigitalizovaných dokumentov, ktoré predstavujú viac ako 60 miliónov zoskenovaných a spracovaných strán. „Svojím rozsahom ide o jedinečný projekt digitalizácie písomníctva, ktorým sa SNK zaradila medzi svetových lídrov v oblasti digitalizácie knižníc,“ uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová. Pripomenula, že Európska komisia (EK) projekt vybrala v roku 2018 ako emblematický projekt zo Slovenska, ilustrujúci úspechy a prínosy kohéznej politiky Európskej únie pri príležitosti 30. výročia jej vzniku.

Generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis ocenil, že digitalizácia pridáva múzejníctvu ďalší rozmer. „Umožňuje rozširovať príbeh múzejníctva o témy, ktoré by sme klasickým spôsobom nemohli rozvíjať,“ povedal. Spomenul význam digitalizácie v sprístupnení zbierkových predmetov a pamiatkového dedičstva i osobám s rôznym zdravotným hendikepom. Zároveň avizoval, že digitalizácia umožní SNM sa venovať aj archivácii výstav. „Takýmto spôsobom si aj návštevníci festivalu IXPO môžu pozrieť tri naše výstavy,“ upozornil.

Výsledky digitalizácie jednotlivých fondových a pamäťových inštitúcií na technofeste IXPO možno vidieť v stánku Slovakiana, ktorý zároveň propaguje aj rovnomenný internetový portál združujúci zdigitalizované objekty kultúrneho dedičstva. „Tento projekt je unikátny v tom, že prvýkrát v Európe spojil knižnice, múzeá, galérie, filmový ústav či pamiatkový úrad,“ poznamenal projektový manažér webu Slovakiana Peter Selecký z Národného osvetového centra (NOC).

V súčasnosti je na webe Slovakiana voľne prístupných 17.493 objektov SNK, 14.067 objektov SNG, 41.061 objektov Múzea SNP a SNM, 1307 objektov Pamiatkového úradu SR, 106 objektov SFÚ, 123 objektov Štátnej vedeckej knižnice Prešov, 1776 objektov SĽUK-u a 295 objektov NOC.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky