Jednou vetou

Trestnoprávna imunita prezidenta SR sa neobmedzí

Národná rada

foto: TASR

Trestnoprávna imunita prezidenta SR sa neobmedzí výlučne na výroky prednesené počas výkonu jeho funkcie. Poslanci ĽSNS to chceli dosiahnuť zmenou Ústavy a novelou Trestného poriadku. Navrhované zmeny poslanci parlamentu v stredu odmietli.

Poslanci chceli, aby za všetky ostatné trestné činy mohla byť hlava štátu trestne stíhaná. „Dosiahne sa tým stav spoločnosti, kedy výkon funkcie prezidenta SR nebude motivovaný výsadami, ako je tomu dnes, ale reálnou túžbou a schopnosťou reprezentovať SR navonok i dovnútra v tom najlepšom svetle,“ vysvetľovali poslanci v predkladacej správe.

Poslanci za ĽSNS tiež navrhovali v novele zákona o slobodnom prístupe, aby boli obce povinné zverejniť na svojom webovom sídle a na svojej úradnej tabuli zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch na území obce. Túto istú povinnosť chceli zaviesť aj pre okresné úrady v prípade zápisnice okresnej volebnej komisie. Chceli tiež, aby túto povinnosť mala aj štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Odôvodňovali to posilnením transparentnosti a možnosti kontroly výsledkov všetkých volieb a referend konaných na území SR.

Robíme všetko pre to, aby v systéme bolo toľko peňazí, koľko reálne treba, uviedol MZ

Plénum odmietlo aj novelu zákona o potravinách z dielne ĽSNS. Cieľom návrhu zákona bolo zabezpečenie jednoznačnej informovanosti spotrebiteľa o tom, že potravinový výrobok obsahuje suroviny z geneticky modifikovaných organizmov.

Navrhovali tiež upraviť definíciu oprávneného prijímateľa investičnej pomoci tak, aby mohol štátnu investičnú pomoc získať len taký prijímateľ, ktorý plánuje zrealizovať investičný zámer minimálne v jednom z najmenej rozvinutých okresov na Slovensku. Ani tento návrh zákona poslanci nepodporili.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky