Jednou vetou

Turisti sa možno v chránených územiach budú môcť pohybovať aj mimo značiek

Ilustračná foto

Foto: Pixabay.com

Turisti sa možno na vyhradených miestach v chránených územiach budú môcť pohybovať aj mimo vyznačeného chodníka.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložil envirorezort. V prípade veľkého počtu území totiž podľa neho nejde o aktivitu, ktorá negatívne ovplyvňuje predmet ich ochrany.

Zjednodušiť by sa mal aj prístup do jaskýň. Na vykonávanie horolezeckých, skalolezeckých výstupov alebo skialpinizmu, ktoré nemajú vplyv na jaskynné ekosystémy, by podľa ministerstva nemusel byť potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. V ochrannom pásme jaskyne by tiež pri dodržaní protipožiarnych opatrení mohlo byť povolené zakladanie ohňa.

Michal Kaliňák: Voľbami sa účasť verejnosti na správe obcí a miest nekončí

Povolený má byť aj voľný prechod cez zvernicu. „Prechodom cez územie zvernice nedochádza k takým zásahom do práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa zvernice, ktoré by odôvodňovali vylúčenie pohybu verejnosti cez takéto územie,“ vysvetľuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v návrhu novely.

Zvernice zrejme čaká aj ďalšia zmena. Envirorezort navrhuje, aby ich nebolo možné zriadiť v chránených územiach. „Oplotené územie s intenzívnym chovom zveri vytvára migračnú bariéru a spôsobuje fragmentáciu biotopov chránených druhov európskeho a národného významu,“ konštatuje.

Na územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany by tiež malo byť zakázané zriadiť poľovnícke alebo rybochovné zariadenie či prikrmovať alebo vnadiť zver. Na uznanie poľovného revíru by zas mal byť potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.

NRSR: Poslanci by mali v roku 2019 stráviť v pléne 82 rokovacích dní

„Uznanie poľovného revíru môže mať významný dosah na záujmy ochrany prírody a krajiny osobitne v chránených územiach,“ uvádza ministerstvo.

Zmeny pravdepodobne čakajú aj územia s tretím stupňom ochrany. Envirorezort chce, aby preň platili tie isté obmedzenia týkajúce sa umiestňovania stavieb, aké v súčasnosti platia pre štvrtý stupeň. Stavebná činnosť by mala byť povolená len vo výnimočných prípadoch pri zohľadnení záujmov ochrany prírody a krajiny.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky