Jednou vetou

Uplynulý rok na pôde Súdnej rady priniesol niekoľko noviniek

Ilustračné foto

Foto: TASR/AP

V uplynulom roku sa na pôde Súdnej rady SR a Kancelárie Súdnej rady SR podľa hovorkyne kancelárie Veroniky Müller uvádzalo do praxe niekoľko nových činností súvisiacich so zmenami sudcovských zákonov. V novembri tiež Súdna rada zvolila kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu.

Ako informovala hovorkyňa, v tomto roku vyhlásila predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková historicky druhé hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov vo všetkých obvodoch. „Týmto výberovým konaním sa podarilo obsadiť 34 miest kandidátov na funkciu sudcu. Na návrh Súdnej rady SR bolo v roku 2018 do funkcie sudcu prezidentom vymenovaných celkovo 45 nových sudcov,“ uviedla Müller.

Baránikov odkaz ministrovi Gálovi: Rezort riadi bez akýchkoľvek ambícií

Medzi úlohy Súdnej rady bol tiež legislatívnymi zmenami zaradený dohľad na dodržiavaním zásad dôstojnosti a plynulosti disciplinárnych konaní. V budove Miestodržiteľského paláca tiež vznikla nová pojednávacia miestnosť disciplinárnych senátov, ktorá slúži Kancelárii Súdnej rady SR aj pri praktických ukážkach počas školských exkurzií.

Okrem detských návštevníkov zavítalo na pôdu Súdnej rady v roku 2018 aj niekoľko zahraničných hostí. „Pravidelne sa stretávame s justičnými čakateľmi, prokurátormi a vyššími súdnymi úradníkmi z celej Európy, ktorí nás navštevujú v rámci výmenného programu, spoluorganizovaného Justičnou akadémiou SR,“ priblížila hovorkyňa.

S prihliadnutím na závažnosť témy sudcovskej etiky a na množstvo podnetov a žiadostí o výklad jej zásad pristúpila Súdna rada SR v tomto roku k zriadeniu stálej etickej komisie.

Vláda navrhuje za dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ Kučeru

V novembri Súdna rada SR volila kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ. „Predsedníčka Súdnej rady vyslovila presvedčenie, že kandidát, zvolený súdnou radou, bude v priebehu nasledujúceho schvaľovacieho procesu úspešný a že sa Slovenskej republike po vyše dvoch rokoch konečne podarí obsadiť tento prestížny post v Luxemburgu,“ povedala hovorkyňa. Kandidátom na tento post sa stal advokát Michal Kučera.

Súdna rada SR tiež v tomto roku spustila novú internetovú stránku s inovovaným dizajnom a štruktúrou. „Medzi novinky patrí nový prihlasovací formulár na exkurzie pre žiakov základných a stredných škôl. Samostatnú časť internetovej stránky tvoria informácie o disciplinárnych senátoch. Nachádzajú sa tu ich právoplatné rozhodnutia, informácie o vytýčených pojednávaniach, ako aj o databázach predsedov a členov disciplinárnych senátov,“ uzavrela hovorkyňa.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky